Mới 2023: Soạn bài: Nhìn về vốn văn hóa dân tộc Văn 12 trang 159 ngắn gọn

Soạn bài Nhìn vào ngữ liệu vốn văn hóa dân tộc lớp 12 trang 159 (tả ngắn gọn). Từ những khía cạnh cụ thể nào của đời sống…

Mới 2023: Soạn bài Phát biểu tự do Ngữ văn 12 trang 163 ngắn: Anh (chị) hãy tìm một vài ví dụ từ đời sống và của bản thân để chứng tỏ rằng…

Tự do ngôn luận Ngữ văn lớp 12, tr 163 (ngắn gọn). Em hãy tìm một số dẫn chứng từ cuộc sống và bản thân để chứng minh……

Mới 2023: Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính Văn 12 trang 167 (ngắn gọn)

Ngữ Văn Hành Chính Văn Học Lớp 12 Tập Làm Văn, tr 167 (tóm tắt). Nêu một số loại văn bản hành chính thường gắn với công tác…

Mới 2023: Soạn bài Văn bản tổng kết Văn 12 trang 173 (ngắn gọn): Văn bản trên thuộc loại văn bản tổng kết nào và thuộc phong cách ngôn ngữ nào?

Soạn bài tóm tắt văn học lớp 12 trang 173 (ngắn gọn). Văn bản tóm tắt trên thuộc kiểu gì, thuộc phong cách ngôn ngữ nào? Tóm tắt…

Mới 2023: Soạn bài Tổng kết phần Tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ Văn 12 trang 178 ngắn: Phân tích sự đổi vai và luân phiên lượt lời trong hoạt động giao tiếp trên

Tóm tắt phần Tiếng Việt của phần Ôn luyện: Hoạt động giao tiếp trong văn học lớp 12, tr 178 (tóm tắt). Phân tích sự chuyển vai và…

Mới 2023: Soạn bài Ôn tập phần làm văn Văn 12 trang 182 (ngắn gọn): Thống kê các kiểu văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn Trung học phổ thông

Soạn bài Ôn tập (sơ lược) Ngữ văn 12 trang 182. Liệt kê các kiểu văn bản đã học trong các môn ngữ văn ở trường phổ thông…

Mới 2023: Soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học trang 184 Văn 12 (ngắn gọn): Nêu vắn tắt cơ sở xuất hiện và nội dung cụ thể từng giá trị nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ của văn học

Soạn bài Giá trị văn học và cách tiếp nhận văn học SGK Ngữ Văn lớp 12 Trang 184 (Tóm tắt). Nêu vắn tắt cơ sở và nội…

Mới 2023: Soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt – Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ ngắn gọn: Điền những nội dung cần thiết về tiếng Việt vào các mục trong bảng

Tóm tắt phần tiếng Việt của khóa học dự bị: lịch sử, đặc điểm chính tả và phong cách ngôn ngữ (tóm tắt). Kẻ bảng dưới đây vào…

Mới 2023: Soạn bài Ôn tập phần văn học Văn 12 trang 196 (ngắn gọn): Những phát hiện khác nhau về số phận và cảnh ngộ của người dân lao động

Soạn bài Ôn tập Ngữ Văn lớp 12 trang 196 (ngắn gọn). Có những cách hiểu khác nhau về số phận, cảnh ngộ của nhân dân lao động….

Mới 2023: Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm Văn 12 trang 204 siêu ngắn: Giới thiệu khái quát về tác giả Tô Hoài và tác phẩm Vợ chồng A Phủ

Viết bài kiểm tra tổng kết cuối năm (tả ngắn gọn) Ngữ văn 12 trang 204. Giới thiệu về tác giả Tô Hoài và tác phẩm “Vợ chồng…