Mới 2023: Sự việc và chi tiết tiêu biểu trong văn bản tự sự là gì?

Viết bài văn nghị luận văn nghị luận (miêu tả ngắn gọn) Ngữ văn 10: Câu 2. Sự việc, chi tiết tiêu biểu là sự việc, chi tiết…

Mới 2023: Đề kiểm tra KSCL đầu năm môn Văn lớp 12 – THPT Nga Sơn: Nêu ít nhất hai câu trong đoạn trích  thể hiện giá trị, ý nghĩa của hoa sen?

Phòng GD&ĐT trường THCS Asan Thanh Hóa tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm học 2018-2019 môn ngữ văn lớp 12, nội dung cập nhật cụ thể…

Mới 2023: Bài 1,2,3,4,5 trang 88 Hình học lớp 10: Phương trình đường elip

答案和 解决第 88 页几何课本 10 年级第 1,2,3,4,5 题:椭圆的教训方程。 第 1 课。 确定轴的长度、焦点坐标、顶点坐标并用以下方程绘制椭圆:a) x2/25 + y2/9 = 1; b)4×2 + 9 年2 = 1; c)4×2 + 9 年2 =…

Mới 2023: Sinh vật nào dưới đây sinh sản bằng ngoại bào tử?

Tham khảo ngay Đề kiểm tra Sinh học 10 Phần 3 Chương 2 Giai đoạn 1 – Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật. Chất trung…

Mới 2023: Đề kiểm tra đánh giá giữa kì 1 môn Hoá lớp 10 năm 2021. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố Na bằng 11, trong một nguyên tử Na có bao nhiêu electron?

这是化学 10 期中考试题 1。希望这套测试集能帮助您练习并在 10 年级化学考试和测试中获得高分。 中等评估测试 1 2020 – 2021 学年 科目:化学 10 (考试时间45分钟,不包括作业时间) 一、问答环节 (4.0分) 问题一: 第三层(M 层)最多有多少个电子? A。 4. B. 16. C。 32 D ….

Mới 2023: Bài 1,2,3,4,5 ,6,7,8,9,10 trang 93,94 SGK Hình học lớp 10: Ôn tập chương 3

Lời giải Ôn tập Chương 3 Hình học 10 trả lời và Giải các câu hỏi 1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 93; Bài 10 Trang 94 SGK Hình học lớp 10…

Mới 2023: Đối với vi sinh vật, chất nào dưới đây được xem là nhân tố sinh trưởng?

45 phút Trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Phần 3 Chương 2 – Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật. Cơ chế hoạt động của các…

Mới 2023: Khi đun nước, có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào?

Đối với sức đề kháng rẻngười đầu tiên=80Ω và điện trở rẻ2=60Ω nối tiếp vào một nguồn điện áp bạn.Nối ampe kế vào đoạn mạch để đo cường…

Mới 2023: Đề thi KSCL môn Anh lớp 10 THPT Nguyễn Trãi năm 2019: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word/phrase CLOSEST in meaning to the underlined word in each of the following questions

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word/phrase CLOSEST in meaning to the underlined word in each of the following…