Khám phá

Cập nhật 2023: Bản đồ Quy Hoạch – Kế Hoạch Quận Ô Môn (Cần Thơ) Năm 2023

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị và của các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Cập nhật đến 17/05/2023
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Ô Môn là một quận nội thành thuộc thành phố Cần Thơ, Việt Nam. Quận Ô Môn nằm liền kề trung tâm của thành phố. Hiện nay quận Ô Môn là quận có quy mô công nghiệp lớn thứ 2 thành phố sau quận Bình Thủy. Quận có vị trí quan trọng, chiến lược trong phát triển kinh tế, công nghiệp và đô thị mới của thành phố trong tương lai.
Quận Ô Môn nằm về phía bắc thành phố Cần Thơ, cách trung tâm thành phố khoảng 20 km theo Quốc lộ 91, có vị trí địa lý:

Quận có diện tích 125,40 km², dân số năm 2019 là 128.677 người, mật độ dân số đạt 1.026 người/km².
Quận Ô Môn có 7 phường bao gồm: Châu Văn Liêm, Long Hưng, Phước Thới, Thới An, Thới Hoà, Thới Long, Trường Lạc.

Quy hoạch phát triển công nghiệp tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Hiện tại trên địa bàn quận Ô Môn đã được thành phố Cần Thơ phê duyệt quy hoạch các khu công nghiệp và các nhà máy phục vụ phát triển công nghiệp như:

  • Khu công nghiệp Trà Nóc II
  • Khu công nghiệp Ô Môn (P.Phước Thới)
  • Khu công nghiệp Bắc Ô Môn (P.Thới Long)
  • Khu công nghệ cao
  • Vườn ươm Công Nghệ Công Nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc
  • Nhà máy điện Ô Môn I
  • Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II
  • Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III.
  • Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV

Hiện tại các Khu công nghiệp, khu công nghệ cao, Nhà máy này giữ vai động lực phát triển và nhằm cung cấp và đào tạo nguồn nhân lực lao động trên địa bàn thành phố. Ngoài ra KCN Trà Nóc 2 nằm trên địa bàn quận hiện nay đang dẫn đầu thành phố về thu hút đầu tư, với 55 dự án đầu tư, tổng số vốn đăng kí lên đến 530 triệu USD. Trong KCN Trà Nóc 2 hiện nay có các doanh nghiệp lớn như Nhà máy sản xuất ô tô Cần Thơ, chi nhánh Công ty Pepsico, công ty thủy sản Cổ Chiên, v.v..
Theo phương án điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn TP Cần Thơ, tổng diện tích khu công nghiệp (KCN) đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch là 1.400ha, tổng diện tích KCN đề nghị bổ sung quy hoạch là 1.400ha.
Cụ thể là KCN Ô Môn (600ha) tại phường Phước Thới, quận Ô Môn; KCN Bắc Ô Môn (diện tích 400ha) tại phường Thới Long, quận Ô Môn; KCN Thốt Nốt – giai đoạn 2 (400ha) đặt tại quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh. Theo UBND thành phố, 3 KCN này chưa được thành lập, chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa thực hiện giải phóng mặt bằng và chưa có nhà đầu tư thứ cấp trong KCN. Và những KCN này không còn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội thành phố hiện nay.

Thông tin quy hoạch đô thị tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Về quy hoạch đô thị, UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 260/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ô Môn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Phạm vi quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính của quận Ô Môn, diện tích khoảng 13.193,43 ha. Tính chất khu vực lập quy hoạch: là đô thị gắn kết với khu đô thị trung tâm của TP Cần Thơ. Theo nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt này, dự kiến dân số quận Ô Môn đến năm 2020 khoảng 180.000 người, đến năm 2030 khoảng 220.000 người. Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật: đất xây dựng đô thị từ 150 đến 200 m2/người, đất dân dụng đô thị từ 80-90 m2/người…
Về các dự án đô thị trên địa bàn quận Ô Môn, hiện nay trên toàn quận có dự án 41 quận Ô Môn. Dự án Khu đô thị mới phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn (22,6ha) tại Phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.
Dự án được đầu tư xây dựng khu đô thị mới có chức năng sử dụng đất gồm: đất công trình thương mại – dịch vụ; đất ở; đất công trình hạ tầng xã hội và đất công trình hạ tầng kỹ thuật.
Mới đây, UBND thành phố Cần Thơ cũng đã công bố kêu gọi đầu tư 19 dự án Khu đô thị, công nghiệp trên địa bàn thành phố. Trong đó, Hai dự án Khu đô thị mới Ô Môn 1 và Ô Môn 2 tại phường Phước Thới, quận Ô Môn (quy mô lần lượt 158,57 ha và 69,55 ha), mục tiêu xây dựng công trình hỗn hợp – thương mại và dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, xã hội.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm, quận Ô Môn

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Vị trí và diện tích các khu vực quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất của thành phố. Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ có một phần diện tích được quy hoạch các phường trung tâm Châu Văn Liêm, Long Hưng, Phước Thới, Thới An, Thới Hoà, Thới Long, Trường Lạc đến 2030.
Phương án quy hoạch sử dụng đất đến 2030, quận Ô Môn được UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021:
Ngày 10/5/2021 UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 967/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 của quận Ô Môn.
Theo quyết định, kế hoạch sử dụng đất quận Ô Môn năm 2021 nhằm cụ thể hoá các diện tích đất nhằm phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ cảnh quan môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Vị trí, diện tích các khu vực quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020, quận Ô Môn.
Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Ngày 09/2/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 610/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Ô Môn.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, Q. Ô Môn
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, Q. Ô Môn

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023:
Ngày 29/12/2022 UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 4382/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Ô Môn.
Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của quận Ô Môn được quy định theo chỉ tiêu sử dụng đất như sau: tổng diện tích đất nông nghiệp là 9.601,20 ha; đất phi nông nghiệp là 3.589,98 ha.
Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 gồm các chỉ tiêu cụ thể như: tổng diện tích đất nông nghiệp là 113,39 ha; đất phi nông nghiệp là 3,54 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 162,14 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 136,54 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 0,06 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của quận Ô Môn được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023, Quận Ô Môn
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023, Quận Ô Môn

UBND thành phố giao UBND quận Ô Môn có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Đồng thời, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt và tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
Tài liệu kèm theo:

Related Posts

Cập nhật 2023: Đường Sẽ Mở ở Xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Đồng Nai theo quy hoạch. Sông Nhạn là một trong 13 xã và thị trấn…

Cập nhật 2023: https://meeymap.com/tin-tuc/trai-than-ky-thuc-qua-mang-lai-nhieu-gia-tri-quy-bau-cho-suc-khoe

Cập nhật 2023: Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hòa – Quy Hoạch – Bản đồ – Tổng Quan

Đức Lập Thượng là một xã của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1979 Diện tích:…

Cập nhật 2023: Bản đồ Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Cù Lao Dung. Chúng…

Cập nhật 2023: Bản đồ Quy Hoạch Giao Thông Xã Diên Xuân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Giai đoạn 2021 – 2030

Quy hoạch giao thông xã Diên Xuân có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh…

Cập nhật 2023: Bản đồ Quy Hoạch Huyện Tuần Giáo (Điện Biên) Năm 2023

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Tuần Giáo (Điện Biên), gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 16/05/2023Chú…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *