Khám phá

Cập nhật 2023: Bản đồ Quy Hoạch Huyện Lương Tài, Bắc Ninh| Kế Hoạch Sử Dụng Đất

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Lương Tài (Bắc Ninh), gồm: giao thông, công nghiệp, xây dựng, đô thị trên địa bàn.  Huyện Lương Tài nằm ở phía nam tỉnh Bắc Ninh và phía nam sông Đuống, là vùng chiêm trũng của tỉnh Bắc Ninh, cách thành phố Bắc Ninh khoảng 30 km về phía nam. Huyện Lương Tài có các trục giao thông huyết mạch nhằm phát triển kinh tế xã hội là tỉnh lộ 280, 281, 284, 285 nối Lương Tài với Gia Bình, Thuận Thành (Bắc Ninh), Lương Tài với Cẩm Giàng (Hải Dương).

Quy hoạch huyện Lương Tài,bao gồm thị trấn Thứa (huyện lỵ) và 13 xã: An Thịnh, Bình Định, Lai Hạ, Lâm Thao, Minh Tân, Mỹ Hương, Phú Hòa, Phú Lương, Quảng Phú, Tân Lãng, Trung Chính, Trung Kênh, Trừng Xá.

Bản Đồ Quy Hoạch Giao Thông Huyện Lương Tài Giai Đoạn 2021-2030 được xác định theo Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất Năm 2030 Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh.

Huyện Lương Tài nằm ở phía Nam tỉnh Bắc Ninh và phía Nam sông Đuống, là vùng trũng của tỉnh Bắc Ninh, cách thành phố Bắc Ninh khoảng 30 km về phía Nam.

Vị trí địa lý Huyện Lương Tài

Huyện Lương Tài có 14 đơn vị hành chính cấp thị xãgồm thành phố Thừa (tỉnh lị) và 13 xã: An Thịnh, Bình Định, Lai Hà, Lâm Thao, Minh Tân, Mỹ Hương, Phú Hòa, Phú Lương, Quảng Phú, Tân Lãng, Trung Chính, Trung Kênh, Trừng Xá.

Huyện Lương Tài trên Google Satellite
Huyện Lương Tài trên Google Satellite

Huyện Lương Tài có đầy đủ các công trình công cộng cơ bản như bệnh viện, trường học, trụ sở cơ quan hành chính, trung tâm văn hóa… Nhiều tuyến đường trong huyện không ngừng được xây dựng, mở rộng. , các tuyến đường cũng được trải nhựa và lắp đèn cao áp. Tuyến đê sông Thái Bình chạy qua khu vực cũng được lắp đèn cao áp.

Bản đồ quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất, huyện Lương Tài

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 22/7/2021, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 223/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Lương Tài.
Theo Điều 1 của Quyết định số 223/QĐ-UBND, Phương án sử dụng đất trong kỳ quy hoạch của huyện Lương Tài được xác định thông qua cơ cấu 03 loại đất, gồm: Đất nông nghiệp 5.131,29 ha, Đất phi nông nghiệp 5.457,28 ha, Đất chưa sử dụng: 2,69 ha.
Quyết định cũng xác định diện tích chuyển mục đích sử dụng trong thời kỳ quy hoạch theo hồ sơ địa chính, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.736,33 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 134,28 ha.
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 12,65 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-203, huyện Lương Tài.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, H. Lương Tài
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, Huyện Lương Tài

Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Lương Tài được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện.
Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 31/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 621/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Lương Tài.
Theo nội dung quyết định, phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Lương Tài, bao gồm: Đất nông nghiệp là 6.583,27 ha; Đất phi nông nghiệp là 4.003,89 ha; Đất chưa sử dụng là 4,10 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Lương Tài được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.
Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023:
Ngày 23/03/2023, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 97/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lương Tài.
Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của huyện Lương Tài với diện tích đất nông nghiệp là 6.671,85 ha; đất phi nông nghiệp là 3.915,37 ha; Đất chưa sử dụng: 4,04 ha.
Đồng thời, kế hoạch thu hồi đất năm 2023 huyện Lương Tài với tổng diện tích đất nông nghiệp là 190,51 ha; đất phi nông nghiệp là 36,85 ha.
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 huyện Lương Tài gồm các chỉ tiêu sau: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp có tổng diện tích là 190,51 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 12,09 ha;
Vị trí, diện tích các khu vực đất phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất: Được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, tỷ lệ 1/25.000, nội dung cụ thể theo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Lương Tài.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Lương Tài
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Lương Tài

Quy hoạch giao thông – đô thị – công nghiệp huyện Lương Tài

Về quy hoạch giao thông:

Quy hoạch giao thông huyện Lương Tài được xác định theo Quy hoạch giao thông tỉnh Bắc Ninh đến 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với các tuyến giao thông huyết mạch chạy qua, được xác định trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lương Tài như:
Giao thông đường bộ: Quy hoạch mở rộng, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống các tuyến đường giao thông từ quốc lộ đến đường huyện, từ các tuyến đường trục chính đô thị đến các tuyến đường liên khu vực, gồm:
– QL.17 mới đoạn từ huyện Gia Bình đến đô thị Trung Kênh, xây dựng mới cầu Kênh Vàng qua sông Thái Bình để kết nối với QL.37, tỉnh Hải Dương; mặt cắt ngang điển hình phù hợp với Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là 42m = 2×10,5m + 2x8m + 5m;
– Các tuyến đường tỉnh qua địa bàn huyện Lương Tài kết nối giao thông giữa các khu vực đô thị, trung tâm nông thôn huyện Lương Tài với các khu trung tâm đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và với các khu vực lân cận thông qua mạng lưới giao thông xung quanh vùng huyện (QL.17 đoạn qua huyện Gia Bình, QL.38, ĐT.279, ĐT.388 Hải Dương,…). Quy mô mặt cắt ngang điển hình phù hợp theo quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đã được phê duyệt như sau:

 • DT.280: 38m = 2×10,5m+ 2×7,5m + 2m;
 • DT.281: 36m = 2×10,5m+2x6m + 3m;
 • ĐT.284, ĐT.285: Từ 22,5m (10,5m + 2x6m) đến 27m (15m +2x6m);
 • ĐT.285B rộng 56,5m = 2×11,25m (lòng đường chính) + 2x2m (dải phân cách phụ)+2×7,5m (lòng đường gom) + 2x6m (hè đường) + 3m (dải phân cách giữa).

– Các tuyến đường chính đô thị, kết hợp với hệ thống các tuyến đường tỉnh và các quảng trường đô thị, công viên cây xanh tạo thành các trục cảnh quan, điểm nhấn cho đô thị, có mặt cắt ngang theo Quy hoạch chung đô thị được phê duyệt, đảm bảo yêu cầu giao thông lâu dài.
– Hệ thống các tuyến đường huyện (có tính chất liên khu vực) kết nối giữa các khu vực đô thị, các khu vực nông thôn với nhau và với mạng lưới đường tỉnh, đường quốc lộ có mặt cắt ngang đáp ứng yêu cầu vận tải của địa phương, có lòng đường rộng tối thiểu 4 làn xe ô tô tiêu chuẩn. Quy hoạch mới tuyến đường tránh cho đoạn ĐT.281 từ Thứa đi Kênh Vàng nhằm mở rộng kết nối giao thông giữa đô thị Thứa với đô thị Trung Kênh, kết nối với huyện Gia Bình, huyện Quế Võ thông qua ĐT.285B và QL.17, mặt cắt ngang điển hình rộng 40m = 2 x 8,0m (hè đường) + 2 x 10,5m (lòng đường) + 3,0m (giải phân cách giữa).
Giao thông đường thủy: Khai thác tuyến vận tải đường thủy trên sông Thái Bình để tận dụng tối đa lợi thế đường sông của huyện, phát triển cảng Kênh Vàng, kết nối mạng lưới giao thông vận tải hàng hóa đường thủy từ tỉnh Bắc Ninh với các cụm cảng biển nước sâu tại khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng; tạo động lực để phát triển cho khu vực đô thị Thứa, đô thị Trung Kênh và khu vực ven sông Thái Bình thuộc tỉnh Hải Dương, Hải Phòng,… phù hợp theo Quy hoạch chi tiết hệ thống Cảng đường thủy nội địa Khu vực phía Bắc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 1112/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2013 (định hướng đến năm 2030, cảng Kênh Vàng có công suất trên 500 ngàn tấn hàng hóa/năm, phục vụ được cỡ tàu lớn nhất 600 tấn).
Quy hoạch hệ thống giao thông công cộng: Tiếp tục nâng cấp ba tuyến xe buýt liên huyện hiện trạng và đề xuất quy hoạch các tuyến xe buýt liên tỉnh Bắc Ninh – Hải Dương và các tuyến xe buýt nội vùng kết nối các đô thị Lâm Thao, Thứa, Kênh Vàng.
Quy hoạch hệ thống giao thông tĩnh: Xây dựng mới bến xe tại đô thị Thứa, đề xuất quy hoạch hai bến xe cấp huyện tại các đô thị Trung Kênh và Lâm Thao; xây dựng hệ thống bãi đỗ xe tập trung tại các khu công cộng đảm bảo nhu cầu đỗ xe trong tương lai.

Về quy hoạch đô thị:

Mới đây, HĐND huyện Lương Tài đã thông qua nghị quyết về việc thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Trung Kênh, huyện Lương Tài đến năm 2035. (Xem nghị quyết tại đây)
Theo đó, Phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới hành chính xã Trung Kênh, diện tích khoảng 704,3 ha. Quy mô dân số đến 2035 khoảng 14.280 người. Vị trí lập quy hoạch và quy mô diện tích được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Lương Tài.
Ranh giới như sau:

 • Phía Đông giáp sông Thái Bình;
 • Phía Tây giáp xã Mỹ Hương và xã An Thịnh;
 • Phía Nam giáp xã Lai Hạ và xã Mỹ Hương;
 • Phía Bắc giáp xã An Thịnh.

Quy hoạch đô thị Trung Kênh nhằm đáp ứng mục tiêu Cụ thể hóa quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Đưa đô thị Trung Kênh đáp ứng các tiêu chuẩn của đô thị loại V. Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai, lập các bản đồ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, triển khai các chương trình phát triển và các dự án đầu tư.
Ngoài ra, HĐND huyện Lương Tài cũng thông qua Nghị quyết về việc thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Lâm Thao, huyện Lương Tài đến năm 2035.
Phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới hành chính xã Lâm Thao, diện tích khoảng 628,6 ha. Quy mô dân số đến 2035 khoảng 8.800 người. Vị trí lập quy hoạch và quy mô diện tích được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Lương Tài.
Đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN: 01/2019/BXD.

Vê quy hoạch phát triển công nghiệp:

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Lương Tài nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và định hướng phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đến 2030, tầm nhìn đến 2050.
Cụm công nghiệp: Phát triển công nghiệp phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương (ưu tiên công nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến). Hoàn thiện đầu tư và khai thác có hiệu quả các cụm công nghiệp theo quy hoạch bao gồm cụm công nghiệp Lâm Bình quy mô diện tích khoảng 55,4 ha và cụm công nghiệp Quảng Bố quy mô diện tích khoảng 10ha.
– Thương mại dịch vụ và du lịch:

 • Thương mại: Ưu tiên phát triển các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ gắn với trung tâm các khu vực đô thị, các làng nghề, vùng sản xuất nông nghiệp.
 • Du lịch: Phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương. té

Related Posts

Cập nhật 2023: Đường Sẽ Mở ở Xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Đồng Nai theo quy hoạch. Sông Nhạn là một trong 13 xã và thị trấn…

Cập nhật 2023: https://meeymap.com/tin-tuc/trai-than-ky-thuc-qua-mang-lai-nhieu-gia-tri-quy-bau-cho-suc-khoe

Cập nhật 2023: Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hòa – Quy Hoạch – Bản đồ – Tổng Quan

Đức Lập Thượng là một xã của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1979 Diện tích:…

Cập nhật 2023: Bản đồ Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Cù Lao Dung. Chúng…

Cập nhật 2023: Bản đồ Quy Hoạch Giao Thông Xã Diên Xuân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Giai đoạn 2021 – 2030

Quy hoạch giao thông xã Diên Xuân có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh…

Cập nhật 2023: Bản đồ Quy Hoạch Huyện Tuần Giáo (Điện Biên) Năm 2023

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Tuần Giáo (Điện Biên), gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 16/05/2023Chú…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *