Khám phá

Cập nhật 2023: Bản đồ Quy Hoạch Huyện Kim Bảng (Hà Nam) Năm 2023

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Kim Bảng (Hà Nam), gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 16/05/2023
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Kim Bảng nằm ở phía tây bắc của tỉnh Hà Nam, cách thành phố Phủ Lý khoảng 12 km, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 60 km, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp thị xã Duy Tiên và thành phố Phủ Lý
 • Phía tây giáp huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình và huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
 • Phía nam giáp huyện Thanh Liêm
 • Phía bắc giáp huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

Xã có diện tích 175,40 km², dân số năm 2019 là 125.634 người, mật độ dân số đạt 716 người/km². Kim Bảng nằm trong vùng tiếp xúc giữa vùng trũng Đồng bằng sông Hồng và dải đá trầm tích ở phía Tây nên có địa hình đa dạng. Phía Bắc sông Đáy là đồng bằng thấp với các dạng địa hình ô trũng, phía tây nam sông Đáy là vùng đồi núi có địa hình cao, tập trung nhiều đá vôi, sét.
Cuối năm 1999, huyện Kim Bảng có 1 thị trấn Quế và 20 xã: Ba Sao, Châu Sơn, Đại Cương, Đồng Hóa, Hoàng Tây, Khả Phong, Kim Bình, Lê Hồ, Liên Sơn, Ngọc Sơn, Nguyễn Úy, Nhật Tân, Nhật Tựu, Phù Vân, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thi Sơn, Thụy Lôi, Tượng Lĩnh, Văn Xá.
Ngày 25 tháng 9 năm 2000, các xã Phù Vân và Châu Sơn được sáp nhập vào thị xã Phủ Lý.
Huyện Kim Bảng còn lại thị trấn Quế và 18 xã: Ba Sao, Đại Cương, Đồng Hóa, Hoàng Tây, Khả Phong, Kim Bình, Lê Hồ, Liên Sơn, Ngọc Sơn, Nguyễn Úy, Nhật Tân, Nhật Tựu, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thi Sơn, Thụy Lôi, Tượng Lĩnh, Văn Xá.
Ngày 27 tháng 8 năm 2009, chuyển xã Ba Sao thành thị trấn Ba Sao.
Ngày 23 tháng 7 năm 2013, xã Kim Bình và một phần xã Thanh Sơn được sáp nhập vào thành phố Phủ Lý. Huyện Kim Bảng có 2 thị trấn và 16 xã như hiện nay.
Quy hoạch Huyện Kim Bảng, bao gồm 2 thị trấn: Quế (huyện lỵ), Ba Sao và 16 xã: Đại Cương, Đồng Hóa, Hoàng Tây, Khả Phong, Lê Hồ, Liên Sơn, Ngọc Sơn, Nguyễn Uý, Nhật Tân, Nhật Tựu, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thi Sơn, Thụy Lôi, Tượng Lĩnh, Văn Xá.

Một góc huyện Kim Bảng
Một góc huyện Kim Bảng

Bản đồ quy hoạch đế 2030 và kế hoạch sử dụng đất huyện Kim Bảng

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 23 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng huyện Kim Bảng.
Theo quyết đinh, diện tích và cơ cấu các loại đất được đưa vào quy hoạch đến 2030 của huyện Kim Bảng với tổng diện tích đất tự nhiên là 17.540,05 ha. Trong đó:

Diện tích đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong thời kỳ 2021-2030, huyện Kim Bảng bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 6.987,46 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 53,83 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 22,38 ha

Vị trí, diện tích các khu đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất đầu năm của huyện Kim Bảng.
Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Ngày 18 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1264/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Kim Bảng
Theo quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Kim Bảng, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 8.707,67 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 8.666,50 ha
 • Đất chưa sử dụng: 165,89 ha

Kế hoạch thu hồi đất năm 2022:

 • Đất nông nghiệp: 1.314,97 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 166,76 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.332,68 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 0 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 16,33 ha

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022 của huyện Kim Bảng:

 • Đất nông nghiệp: 44,27 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 49,43 ha

Vị trí và diện tích các khu đất, công trình dự án đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch được thực hiện theo quyết định nói trên. Được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Kim Bảng.
Trước đó, ngày 2/8/2021 UBND huyện Kim Bảng ra thông báo số 259/TB-UBND về việc công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Kim Bảng.
Theo thông báo nói trên, nội dung thông báo bao gồm:
Hồ sơ công khai gồm:

 • Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Kim Bảng.
 • Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kim Bång.
 • Các biểu mẫu kèm theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Kim Bảng. – Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Kim Bảng.

Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở UBND huyện; trên trang thông tin điện tử của UBND huyện và công khai nội dung kế hoạch sử dụng đất liên quan đến các xã, thị trấn tại trụ sở UBND các xã, thị trấn theo quy định. . .
Thời gian công khai: Kể từ ngày ban hành thông báo đến hết kỳ kế hoạch sử dụng đất năm 2021.
Tài liệu kèm theo:

Related Posts

Cập nhật 2023: Đường Sẽ Mở ở Xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Đồng Nai theo quy hoạch. Sông Nhạn là một trong 13 xã và thị trấn…

Cập nhật 2023: https://meeymap.com/tin-tuc/trai-than-ky-thuc-qua-mang-lai-nhieu-gia-tri-quy-bau-cho-suc-khoe

Cập nhật 2023: Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hòa – Quy Hoạch – Bản đồ – Tổng Quan

Đức Lập Thượng là một xã của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1979 Diện tích:…

Cập nhật 2023: Bản đồ Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Cù Lao Dung. Chúng…

Cập nhật 2023: Bản đồ Quy Hoạch Giao Thông Xã Diên Xuân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Giai đoạn 2021 – 2030

Quy hoạch giao thông xã Diên Xuân có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh…

Cập nhật 2023: Bản đồ Quy Hoạch Huyện Tuần Giáo (Điện Biên) Năm 2023

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Tuần Giáo (Điện Biên), gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 16/05/2023Chú…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *