Khám phá

Cập nhật 2023: Bản đồ Quy Hoạch Huyện Hưng Hà (Thái Bình) Năm 2023

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Hưng Hà (Thái Bình), gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 19/05/2023
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Hưng Hà nằm ở phía tây bắc của tỉnh Thái Bình, nằm cách thành phố Thái Bình khoảng 28 km về phía tây bắc, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 82 km về phía đông nam, cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 67 km về phía đông bắc, có vị trí địa lý:

 • Phía đông giáp huyện Đông Hưng và huyện Quỳnh Phụ
 • Phía tây giáp huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (qua sông Hồng) và thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (qua sông Luộc)
 • Phía nam giáp huyện Vũ Thư
 • Phía bắc giáp huyện Tiên Lữ và huyện Phù Cừ thuộc tỉnh Hưng Yên với ranh giới là sông Luộc.

Hưng Hà có ba mặt giáp sông Hồng (phía tây) cùng hai phân lưu của nó là sông Luộc (phía bắc) và sông Trà Lý (phía nam). Xã Tân Lễ là cực Tây của cả huyện lẫn tỉnh Thái Bình, nằm tại ngã ba sông giữa sông Hồng và sông Luộc. Cực Nam của huyện là xã Hồng Minh, nằm tại ngã ba sông Hồng và sông Trà Lý (tên cổ là cửa Tuần Vườn). Cực Đông là xã Bắc Sơn, nằm tại ngã ba ranh giới với hai huyện Quỳnh Phụ và Đông Hưng. Cực bắc là thôn Ngũ Đông, xã Điệp Nông hữu ngạn sông Luộc. Sông Tiên Hưng lấy nước sông Luộc tại cống Nhâm Lang, xã Tân Tiến chảy qua giữa huyện theo hướng Tây Bắc – Đông Nam hòa vào sông Diêm Hộ. Ngoài ra huyện có một mạng lưới các con sông nhỏ, kênh rạch nhỏ, nối thông với các sông Hồng, Luộc, Trà Lý.
Quy hoạch Huyện Hưng Hà, bao gồm 2 thị trấn: Hưng Hà (huyện lỵ), Hưng Nhân và 33 xã: Bắc Sơn, Canh Tân, Chí Hòa, Chi Lăng, Cộng Hòa, Dân Chủ, Điệp Nông, Đoan Hùng, Độc Lập, Đông Đô, Duyên Hải, Hòa Bình, Hòa Tiến, Hồng An, Hồng Lĩnh, Hồng Minh, Hùng Dũng, Kim Trung, Liên Hiệp, Minh Hòa, Minh Khai, Minh Tân, Phúc Khánh, Tân Hòa, Tân Lễ, Tân Tiến, Tây Đô, Thái Hưng, Thái Phương, Thống Nhất, Tiến Đức, Văn Cẩm, Văn Lang.

Quy hoạch phát triển công nghiệp, làng nghề huyện Hưng Hà

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch huyện Hưng Hà, được chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, nề nếp. Trong đó có, Phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Minh Tân, Liên Hiệp giai đoạn 2020 – 2030 ; quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã Thái Phương, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung 2 thị trấn, tiếp nhận hồ sơ dự án sân golf.
Về phát triển hạ tầng công nghiệp huyện Hưng Hà, đến nay toàn huyện có 6 cụm công nghiệp đã quy hoạch chi tiết, với tổng diện tích đất quy hoạch 229,7 ha, có 01 Cụm công nghiệp đang lập quy hoạch (Cụm công nghiệp Đức Hiệp 70ha); Tổ chức cắm mốc ngoại thực địa cụm công nghiệp Hưng Nhân (Phần mở rộng); hoàn thiện hồ sơ, cắm mốc CCN Hưng Nhân, CCN Đồng Tu I,… quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Hưng Hà được thực hiện theo định hướng phát triển công nghiệp Thái Bình đến 2030, tầm nhìn đến 2050.
Ngoài phát triển hạ tầng công nghiệp, Hưng Hà còn là một huyện có rất nhiều làng nghề nổi tiếng và là huyện có nhiều làng nghề của tỉnh Thái Bình. Chính vì có nhiều làng nghề nên Hưng Hà được coi là huyện khá giả nhất nhì của tỉnh:

 • Nghề dệt chiếu ở làng Hới (xã Tân Lễ)
 • Nghề dệt vải ở làng Mẹo (Thái Phương)
 • Nghề làm mộc ở làng Diệc (Tân Hòa)
 • Nghề đan mành ở làng Tây Xuyên (thị trấn Hưng Nhân)
 • Nghề mây tre đan ở làng Mải (xã Tây Đô)
 • Nghề dệt ở Tiền Phong (Hưng Nhân)
 • Nghề làm hương ở làng Văn Quan (Duyên Hải)
 • Nghề làm mì bánh đa ở làng Me (Tân Hòa)
 • Nghề làm đậu phụ làng Kênh (Tây Đô)
 • Nghề làm bún bánh ở Việt Yên (Điệp Nông)
 • Nghề trồng dâu nuôi tằm ở Hồng An
 • Nghề mộc ở làng Vế (Canh Tân)
 • Một số có nghề mộc ở Liên Hiệp.

Quy hoạch đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất, huyện Hưng Hà

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 21/1/2022 UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 192/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Hưng Hà.
Theo quyết đinh, diện tích và cơ cấu các loại đất được đưa vào quy hoạch đến 2030 của huyện Hưng Hà với tổng diện tích đất tự nhiên là 21.028,30 ha. Trong đó:

Diện tích đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong thời kỳ 2021-2030, huyện Hưng Hà bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 3.047,86 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 51,40 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 9,08 ha

Vị trí, diện tích các khu đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất đầu năm của huyện Hưng Hà.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Hưng Hà và thị trấn Hưng Nhân đến 2030.
Thị trấn Hưng Hà và Hưng Nhân là hai trong 35 đơn vị hành chính trực thuộc huyện Hưng Hà. Do đó, bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất thị trấn Hưng Hà và Hưng Nhân cũng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Hưng Hà.
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hưng Hà không những thể hiện thông tin chung mà còn là cơ sở pháp lý cho từng khu đất cụ thể tại huyện. Ở mỗi khu đất khác nhau sẽ có những đặc điểm cũng như giá trị riêng, chính vì thế mà cũng có nhiều loại bản đồ quy hoạch tương ứng với từng khu vực.
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Hưng Hà đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.
Về kế hoạch sử dụng đất 2022:
Hiện nay, kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Hưng Hà đang được tỉnh Thái Bình tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn thành phố, Phương án kế hoạch sử dụng đất 2022 được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử huyện Hưng Hà và tỉnh Thái Bình.
Ngày 20/07/2022, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1531/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hưng Hà.
Theo quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Hưng Hà với tổng diện tích đất tự nhiên là: 21.028,31 ha. Trong đó:

Vị trí và diện tích các khu đất, công trình dự án đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch được thực hiện theo quyết định nói trên. Được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Hưng Hà.
Tài liệu kèm theo:

Related Posts

Cập nhật 2023: Đường Sẽ Mở ở Xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Đồng Nai theo quy hoạch. Sông Nhạn là một trong 13 xã và thị trấn…

Cập nhật 2023: https://meeymap.com/tin-tuc/trai-than-ky-thuc-qua-mang-lai-nhieu-gia-tri-quy-bau-cho-suc-khoe

Cập nhật 2023: Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hòa – Quy Hoạch – Bản đồ – Tổng Quan

Đức Lập Thượng là một xã của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1979 Diện tích:…

Cập nhật 2023: Bản đồ Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Cù Lao Dung. Chúng…

Cập nhật 2023: Bản đồ Quy Hoạch Giao Thông Xã Diên Xuân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Giai đoạn 2021 – 2030

Quy hoạch giao thông xã Diên Xuân có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh…

Cập nhật 2023: Bản đồ Quy Hoạch Huyện Tuần Giáo (Điện Biên) Năm 2023

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Tuần Giáo (Điện Biên), gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 16/05/2023Chú…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *