Khám phá

Cập nhật 2023: So Sánh Bản đồ Quy Hoạch Sd đất Và Bản đồ Quy Hoạch Xây Dựng

Bản đồ quy hoạch là khái niệm ai cũng cần phải hiểu khi tham gia lĩnh vực bất động sản, tuy nhiên “So sánh bản đồ quy hoạch sd đất và bản đồ quy hoạch xây dựng” không phải ai cũng dễ dàng phân biệt. Bài viết dưới đây sẽ nêu rõ những điểm khác nhau của hai loại bản đồ quy hoạch này.

XEM BẢN ĐỒ CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Căn cứ pháp lý

Các quy định về so sánh bản đồ quy hoạch sd đất và bản đồ quy hoạch xây dựng được nêu rõ tại Luật đất đai năm 2013, Luật Xây dựng 2014 và Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất là gì?

Căn cứ theo Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định:

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ, khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho những mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai cùng nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong khoảng thời gian xác định.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất là bản đồ được tạo tại thời điểm đầu kỳ quy hoạch, cho thấy sự phân bổ các loại đất đai tại thời điểm cuối kỳ của quy hoạch đó.

Bản đồ Quy hoạch xây dựng là gì?
Bản đồ Quy hoạch xây dựng là gì?

Bản đồ Quy hoạch xây dựng là gì?

Căn cứ khoản 30 Điều 3 Luật xây dựng năm 2014 quy định:

Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian đô thị, nông thôn và khu chức năng; tổ chức hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường thích hợp để người dân sinh sống tại các vùng lãnh thổ, đảm bảo kết hợp hài hòa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng­, đáp ứng những mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. 

Quy hoạch xây dựng được thể hiện qua đồ án quy hoạch xây dựng, bao gồm sơ đồ, bản vẽ, mô hình và thuyết minh. Quy hoạch xây dựng gồm có: Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện – vùng huyện – khu chức năng; quy hoạch đô thị; quy hoạch xa nông thôn.

Bản đồ Quy hoạch xây dựng là gì?
Bản đồ Quy hoạch xây dựng là gì?

Phân biệt quy hoạch bản đồ sử dụng đất và bản đồ quy hoạch xây dựng

Về thời hạn quy hoạch

So sánh bản đồ quy hoạch sd đất và bản đồ quy hoạch xây dựng, chúng ta dễ dàng nhận thấy thời kỳ quy hoạch của hai loại bản đồ là không đồng nhất. Trong khi bản đồ quy hoạch sử dụng đất có thời gian quy hoạch 10 năm, kỳ kế hoạch 5 năm, bản đồ quy hoạch xây dựng có thời gian ngắn hạn là 5 năm, 10 năm và dài hạn là 20 năm hoặc hơn.

Về không gian và các loại hình, các cấp quy hoạch

Việc lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất được thực hiện dựa trên đơn vị lãnh thổ hành chính, trong khi ngược lại, bản đồ quy hoạch đô thị không hoàn toàn căn cứ vào đơn vị hành chính. Theo khoản 1 Điều 18 Luật Quy hoạch đô thị 2009m, các loại quy hoạch: quy hoạch phân khu cùng với quy hoạch chi tiết, về cơ bản, không căn cứ theo đơn vị hành chính.

Về công tác thẩm định 

Đối với quy hoạch sử dụng đất: 

Cơ quan tài nguyên môi trường các cấp tỉnh, huyện, xã phải trình lên cơ quan tài nguyên môi trường cấp trên để thẩm định nội dung và chỉnh sửa theo yêu cầu của thẩm định. Sau khi hoàn thiện chỉnh sửa, cơ quan tài nguyên môi trường cấp tỉnh, huyện, xã trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã lập quy hoạch thông qua, sau đó mới trình cơ quan có thẩm quyền xét duyệt.

Đối với quy hoạch xây dựng:

  • Bộ Xây dựng có vai trò lập nhiệm vụ quy hoạch, tổ chức lập và thẩm định quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng trọng điểm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời lập nhiệm vụ quy hoạch, tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng các đô thị mới liên tỉnh, các khu kinh tế đặc thù, các khu công nghệ cao trình Thủ tướng Chính phủ sau khi có ý kiến từ các Bộ, ngành, UBND các tỉnh liên quan. 
  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có vai trò lập nhiệm vụ và phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng năm trong địa giới hành chính do tỉnh quản lý sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định; đồng thời lập nhiệm vụ, tổ chức lập quy hoạch chung đô thị đặc biệt, loại I, loại II trong phạm vi tỉnh và trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, đến Bộ Xây dựng thẩm định, cuối cùng là trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
  • Ủy ban nhân dân cấp huyện có vai trò lập nhiệm vụ quy hoạch, tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng các đô thị loại V, loại IV nằm trong địa giới hành chính do huyện quản lý và trình Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua, sau đó trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; đồng thời phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị loại IV và đô thị loại V. 
  • Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập nhiệm vụ và tổ chức lập quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn nằm trong địa giới hành chính do xã quản lý, sau đó, trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua và trình UBND cấp huyện phê duyệt. 

Về cách phân loại đất

Quy hoạch sử dụng đất áp dụng quy định về hệ thống phân loại đất của luật đất đai hiện hành trong Điều 10 Luật Đất đai 2013, bao gồm các nhóm đất chính là: Nhóm đất chư­a sử dụng, nhóm đất nông nghiệp và nhóm đất phi nông nghiệp. 

Quy hoạch xây dựng áp dụng quy định về hệ thống phân loại đất gồm các loại sau: Đất dân dụng, đất ngoài dân dụng và đất khác. Mỗi loại đất được phân tiếp thành nhiều loại khác nhau.

Về quản lý, thực hiện quy hoạch

Đối với quy hoạch sử dụng đất, cơ chế về giám sát và kiểm tra, tổ chức thực hiện đã được quy định thống nhất bởi các văn bản quy phạm pháp luật cho các cấp quy hoạch. Còn đối với quy hoạch xây dựng, cơ chế về giám sát và kiểm tra, tổ chức thực hiện chủ yếu được quy định cụ thể bởi người phê duyệt cho từng đồ án quy hoạch, hiện chưa có quy định chung trong quy phạm pháp luật.

Câu hỏi thường gặp

Quy hoạch treo có nghĩa là gì?

Quy hoạch treo là trường hợp phần diện tích đất được ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện đã được công bố nhưng phải thu hồi để thực hiện dự án hay phải chuyển đổi mục đích sử dụng mà sau 03 năm vẫn chưa có quyết định thu hồi đất hay chưa được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Quy hoạch đô thị có nghĩa là gì?

Căn cứ theo khoản 4 Điều 3 tại Luật Quy hoạch đô thị 2009, Quy hoạch đô thị là việc tổ chức kiến trúc, không gian, cảnh quan đô thị, cùng với hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập nên môi trường sống thích hợp cho người dân sinh sống tại đô thị. Quy hoạch đô thị được thể hiện qua đồ án quy hoạch đô thị.

Trên đây là bài viết So sánh bản đồ quy hoạch sd đất và bản đồ quy hoạch xây dựng”. Truy cập Meeyland.com để theo dõi thông tin cập nhật liên tục về thị trường bất động sản.

  • Meey Map | Tra cứu thông tin bản đồ quy hoạch Bất Động Sản
  • Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
  • Website
  • Số điện thoại: 0869092929
  • Email[email protected]

Related Posts

Cập nhật 2023: Đường Sẽ Mở ở Xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Đồng Nai theo quy hoạch. Sông Nhạn là một trong 13 xã và thị trấn…

Cập nhật 2023: https://meeymap.com/tin-tuc/trai-than-ky-thuc-qua-mang-lai-nhieu-gia-tri-quy-bau-cho-suc-khoe

Cập nhật 2023: Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hòa – Quy Hoạch – Bản đồ – Tổng Quan

Đức Lập Thượng là một xã của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1979 Diện tích:…

Cập nhật 2023: Bản đồ Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Cù Lao Dung. Chúng…

Cập nhật 2023: Bản đồ Quy Hoạch Giao Thông Xã Diên Xuân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Giai đoạn 2021 – 2030

Quy hoạch giao thông xã Diên Xuân có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh…

Cập nhật 2023: Bản đồ Quy Hoạch Huyện Tuần Giáo (Điện Biên) Năm 2023

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Tuần Giáo (Điện Biên), gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 16/05/2023Chú…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *