Khám phá

Cập nhật 2023: Bản đồ Quy Hoạch Kế Hoạch Huyện Lộc Ninh (Bình Phước) 2023

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước. bao gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, công trình, dự án trên địa bàn. Cập nhật 16/05/2023
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Huyện Lộc Ninh có các địa điểm tham quan như Nhà giao tế Lộc Ninh, Căn cứ Tà Thiết, Kho xăng Lộc Quang – Lộc Hoà, sân bay Lộc Ninh. Lộc Ninh là cửa ngõ giao thương với Campuchia của tỉnh Bình Phước qua Cửa khẩu Hoa Lư, Quốc lộ 13 từ Thủ Dầu Một, Bình Dương đi qua huyện đến thẳng biên giới Campuchia.
Lộc Ninh là huyện vùng sâu của tỉnh Bình PhướC, có vị trí địa lý:

 • Phía bắc và phía tây giáp Campuchia
 • Phía đông giáp huyện Bù Đốp, huyện Bù Gia Mập và huyện Phú Riềng
 • Phía nam giáp thị xã Bình Long và huyện Hớn Quản
 • Phía tây nam giáp huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Huyện Lộc Ninh với diện tích 853,95 km², dân số ước đạt đến 115.268 người.
Quy hoạch Huyện Lộc Ninh, bao gồm thị trấn Lộc Ninh và 15 xã: Lộc An, Lộc Điền, Lộc Hiệp, Lộc Hòa, Lộc Hưng, Lộc Khánh, Lộc Phú, Lộc Quang, Lộc Tấn, Lộc Thái, Lộc Thạnh, Lộc Thành, Lộc Thiện, Lộc Thịnh, Lộc Thuận.

Quy hoạch phát triển công nghiệp, Huyện Lộc Ninh

Theo đồ án quy hoạch huyện Lộc Ninh đến 2030, phát triển các khu, cụm công nghiệp tại Lộc Ninh, được quy hoạch 2 Cụm công nghiệp Lộc Thành và Lộc Thịnh với tổng diện tích 94 ha để hình thành các cụm chế biến nông, lâm sản, sản xuất hàng tiêu dùng và sản xuất vật liệu xây dựng, gắn với khu xử lý nước thải tập trung, cụ thể:

 • Cụm công nghiệp Lộc Thành với diện tích quy hoạch 40 ha. Tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng.
 • Cụm công nghiệp Lộc Thịnh với diện tích quy hoạch 54 ha. Tổng mức đầu tư 270 tỷ đồng.

Giai đoạn đến năm 2030 quy hoạch 2 Cụm công nghiệp nêu trên với tổng diện tích 94 ha.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 05/2023, huyện Lộc Ninh

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:
Ngày 10/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 835/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lộc Ninh.
Theo quyết định, diện tích và cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch của huyện Lộc Ninh được xác định với tổng diện tích 85.186,83 ha. Trong đó:

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch đến 2030, huyện Lộc Ninh bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 17.363,47 ha
 • Chuyển đổ cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 5.667,93 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 13,81 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Lộc Ninh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Lộc Ninh
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Lộc Ninh

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Ngày 28/7/2022, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 1358/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Lộc Ninh.
Theo quyết định, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2022 của huyện Lộc Ninh, bao gồm:

Vị trí và diện tích các khu đất, công trình dự án đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch được thực hiện theo quyết định nói trên. Được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Lộc Ninh.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Lộc Ninh
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Lộc Ninh

Quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư

Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đến năm 2025 với những nội dung chủ yếu sau:
Tính chất:

 • Là khu kinh tế cửa khẩu nhằm phát triển giao lưu kinh tế, văn hoá, quan hệ chính trị, ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia.
 • Là trung tâm thương mại, công nghiệp, du lịch, dịch vụ của tỉnh Bình Phước; – Là đầu mối giao thông đường sắt, đường bộ quan trọng trong vùng; – Có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Phạm vi quy hoạch: Bao gồm các xã Lộc Thái, Lộc Tấn, Lộc Hòa, Lộc Thạnh (tách từ xã Lộc Tấn) và thị trấn Lộc Ninh thuộc huyện Lộc Ninh; có tổng diện tích tự nhiên 28.364 ha và có ranh giới như sau:

 • Phía Bắc giáp biên giới Việt Nam – Campuchia
 • Phía Nam giáp các xã Lộc Thành và Lộc Hưng
 • Phía Đông giáp các xã Lộc An, Lộc Thuận, Lộc Điền, Lộc Khánh và Lộc Hiệp
 • Phía Tây giáp biên giới Việt Nam – Campuchia.

Theo đồ án quy hoạch Khu kinh tế Hoa Lư đến 2030 được tỉnh Bình Phước phê duyệt. Diện tích các khu đất trong khu kinh tế được phân bổ cụ thể cho từng hạng mục, bao gồm:

 • Đất khu quản lý và kiểm soát, thương mại – dịch vụ cửa khẩu khoảng 466 ha;
 • Đất khu phi thuế quan khoảng 2.965 ha (trong đó có 1.483 ha đất dự trữ phát triển);
 • Đất xây dựng khu đô thị cửa khẩu (khu thuế quan) khoảng 5.666 ha, trong đó bao gồm: đất dân dụng khoảng 799 ha (chỉ tiêu đất dân dụng đạt 157 mo/người); đất không thuộc khu dân dụng khoảng 4.867 ha;
 • Đất ở và sản xuất nông nghiệp khoảng 5.411 ha;
 • Đất dân cư nông thôn tập trung khoảng 214 ha;
 • Đất rừng phòng hộ và sản xuất) khoảng 12.611 ha;
 • Mặt nước (sông, suối, ao, hồ) khoảng 531 ha;
 • Giao thông (ngoài đô thị) khoảng 500 ha.

Giai đoạn đến năm 2025: Đất khu quản lý, thương mại – dịch vụ cửa khẩu khoảng 466 ha;

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư 

Quy hoạch hạ tầng giao thông trong khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư bao gồm:
Giao thông đối ngoại: Quốc lộ 13 có hướng tuyến và lộ giới theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1327/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2009. Riêng đối với đoạn qua Khu kinh tế từ ngã ba Lộc Thái đến khu vực bệnh viện hiện hữu và từ ngã ba đi cửa khẩu phụ Chiu Kiu đến cửa khẩu Hoa Lư, mở rộng mặt cắt với lộ giới 48 m;

Bản đồ định hướng quy hoạch giao thông
Bản đồ định hướng quy hoạch giao thông
 • Tỉnh lộ 748 có quy mô 4 làn xe;
 • Tuyến đường sắt Xuyên Á qua khu vực thị trấn Lộc Ninh và khu vực cửa khẩu nằm ở phía Tây quốc lộ 13 hiện hữu và song hành với quốc lộ 13 tại vị trí cửa khẩu.
 • Sau năm 2020, theo nhu cầu vận chuyển, nghiên cứu hình thành tuyến đường bộ cao tốc từ Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư đi Chơn Thành.

Giao thông đối nội

 • Đường chính Khu kinh tế và đường đô thị:
 • Đường chính phía Đông Khu kinh tế từ điểm giao cắt với tỉnh lộ 748 đến Khu phi thuế quan có lộ giới 70 m;
 • Đường chính từ cửa khẩu phụ Chiu hiu đến điểm giao cắt với quốc lộ 13 có lộ giới 45 m;
 • Đường chính đô thị từ khu vực bệnh viện hiện hữu đến ngã ba đi của khẩu phụ Chiu liu có lộ giới 48 m;
 • Đường chính đô thị từ điểm giao cắt với đường sắt Xuyên Á đến điểm giao cắt với đường chính phía Đông Khu kinh tế có lộ giới 48m.
 • Các đường liên khu vực gắn kết các khu chức năng có lộ giới từ 26 m-31m, bề rộng vỉa hè tối thiểu mỗi bên rộng 8 m;
 • Các đường khu vực có lộ giới từ 21 m – 26,5 m, bề rộng vỉa hè tối thiểu mỗi bên rộng 6 m.
 • Bố trí 2 bến xe khách tại khu vực phía Nam thị trấn Lộc Ninh ven quốc lộ 13 và tại khu vực ga đường sắt. Quy mô bến xe rộng khoảng 2 ha.

Tài liệu kèm theo:

Related Posts

Cập nhật 2023: Đường Sẽ Mở ở Xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Đồng Nai theo quy hoạch. Sông Nhạn là một trong 13 xã và thị trấn…

Cập nhật 2023: https://meeymap.com/tin-tuc/trai-than-ky-thuc-qua-mang-lai-nhieu-gia-tri-quy-bau-cho-suc-khoe

Cập nhật 2023: Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hòa – Quy Hoạch – Bản đồ – Tổng Quan

Đức Lập Thượng là một xã của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1979 Diện tích:…

Cập nhật 2023: Bản đồ Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Cù Lao Dung. Chúng…

Cập nhật 2023: Bản đồ Quy Hoạch Giao Thông Xã Diên Xuân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Giai đoạn 2021 – 2030

Quy hoạch giao thông xã Diên Xuân có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh…

Cập nhật 2023: Bản đồ Quy Hoạch Huyện Tuần Giáo (Điện Biên) Năm 2023

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Tuần Giáo (Điện Biên), gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 16/05/2023Chú…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *