Khám phá

Cập nhật 2023: Bản đồ Quy Hoạch Kế Hoạch Quận Bình Thủy (Cần Thơ) Năm 2023

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất quận Bình Thủy (Cần Thơ) đến 2030, bao gồm: xây dựng, giao thông, công nghiệp và các công trình dự án. Cập nhật đến 17/05/2023
Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)
Quận Bình Thủy nằm ở khu vực trung tâm của thành phố Cần Thơ, có vị trí địa lý:

 • Phía đông và phía bắc giáp huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
 • Phía tây giáp quận Ô Môn
 • Phía nam giáp quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền.

Quận có diện tích 70,60 km², dân số năm 2019 là 142.164 người, mật độ dân số đạt 2.014 người/km².
Quận Bình Thuỷ sau khi được thành lập có 6.877,69 ha diện tích tự nhiên và 86.279 nhân khẩu; có 6 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Bình Thuỷ, An Thới, Trà Nóc, Long Hoà, Long Tuyền và Thới An Đông.
Ngày 06 tháng 11 năm 2007, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 162/2007/NĐ-CP, về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã, phường thuộc quận Bình Thuỷ, quận Ô Môn, huyện Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Nội dung về việc thành lập các phường thuộc quận Bình Thuỷ như sau:

 • Thành lập phường Bùi Hữu Nghĩa trên cơ sở điều chỉnh 637,12 ha diện tích tự nhiên và 11.185 nhân khẩu của phường An Thới. Phường Bùi Hữu Nghĩa có 637,12 ha diện tích tự nhiên và 11.185 nhân khẩu.
 • Thành lập phường Trà An trên cơ sở điều chỉnh 565,67 ha diện tích tự nhiên và 5.339 nhân khẩu của phường Trà Nóc. Phường Trà An có 565,67 ha diện tích tự nhiên và 5.339 nhân khẩu.

Quận Bình Thuỷ có 7.059,31 ha diện tích tự nhiên với 97.051 nhân khẩu, có 8 đơn vị hành chính phường trực thuộc, bao gồm các phường: Trà Nóc, Trà An, An Thới, Bùi Hữu Nghĩa, Thới An Đông, Bình Thuỷ, Long Tuyền và Long Hoà.
Quy hoạch Quận Bình Thuỷ, bao gồm 8 phường: An Thới, Bình Thủy, Bùi Hữu Nghĩa, Long Hòa, Long Tuyền, Thới An Đông, Trà An và Trà Nóc.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 05/2023, quận Bình Thủy

Về quy hoạch: Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 124/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ suất 1/5000 quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo Quyết định này, Khu đô thị truyền thống lịch sử Ninh Kiều – Bình Thủy thuộc Khu đô thị TT của thành phố Cần Thơ, là một trong những TT kinh tế tài chính, đầu mối quan trọng về giao thông vận tải vận tải đường bộ nội vùng và liên vận quốc tế.
Quận Bình Thủy được quy hoạch chia thành 6 phân khu như sau:

 • Khu BT-01có diện tích quy hoạnh khoảng chừng 1.040,16 ha;
 • Khu BT-02 có diện tích quy hoạnh khoảng chừng 1.461,18 ha;
 • khu BT-03 có diện tích quy hoạnh khoảng chừng 1.209 ha;
 • Khu BT-04 có diện tích quy hoạnh khoảng chừng 1.929,11 ha;
 • Khu BT-05 có diện tích quy hoạnh khoảng chừng 533,7 ha;
 • Khu BT-06 có diện tích quy hoạnh khoảng chừng 940,39 ha.

Quận Bình Thủy sẽ kết hợp và hỗ trợ cho đô thị quận Ninh Kiều hình thành Khu đô thị truyền thống Ninh Kiều – Bình Thủy thuộc Khu đô thị trung tâm thành phố Cần Thơ, theo Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Bình Thủy
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Bình Thủy

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:
Ngày 28-1-2022, UBND TP Cần Thơ đã phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Bình Thủy tại Quyết định số 517/QĐ-UBND. Căn cứ vào Kế hoạch này, quận đã tổ chức triển khai đến các phòng, ban, ngành chức năng, UBND 8 phường trên địa bàn nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý, khai thác sử dụng đất đai phù hợp với kế hoạch được duyệt và các quy hoạch có liên quan.
Việc triển khai ngay Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Bình Thủy sau khi được UBND thành phố phê duyệt là hết sức cần thiết để công tác quản lý đất đai thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, có hiệu quả cao, đảm bảo phân bổ quỹ đất đáp ứng kịp thời cho nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của quận năm 2022.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Bình Thủy được UBND thành phố phê duyệt với tổng diện tích các loại đất được giao chỉ tiêu sử dụng là 7.086,95 ha. Các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch theo chỉ tiêu cụ thể bao gồm: 3.290,58ha

Trong chỉ tiêu sử dụng của đất phi nông nghiệp có 722,56 ha là đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; 600,66 ha là đất giao thông.
Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2022 của quận là 168,61 ha. Trong đó có 159,89 ha là đất nông nghiệp, còn lại là đất phi nông nghiệp. Tổng diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp là 199,43 ha.
Vị trí, diện tích các khu đất và công trình dự án đưa đất vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022, được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, quận Bình Thủy.
Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023:
Ngày 29/12/2022, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 4379/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Bình Thuỷ.
Theo đó, diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của quận Bình Thuỷ với diện tích đất tự nhiên là 7.086,95ha. Trong đó: Đất nông nghiệp là 3.317,72 ha; đất phi nông nghiệp là  3.769,23 ha;
Theo kế hoạch thu hồi các loại đất, tổng diện tích đất cần thu hồi là 131,7ha; trong đó có 129,17ha đất nông nghiệp, còn lại là đất phi nông nghiệp.
Theo kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất, diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 145,63ha (gồm 49,48ha đất trồng lúa, 92,93ha đất trồng cây lâu năm, 3,22ha đất trồng cây hằng năm khác); diện tích chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 25,81ha.
Vị trí, diện tích các khu vực đất phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất: Được xác định theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, tỷ lệ 1/25.000, nội dung cụ thể theo Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Bình Thuỷ.

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, quận Bình Thuỷ
Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, quận Bình Thuỷ

Phân biệt giữa Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (sau đây gọi tắt là Luật đất đai năm 2013) quy định về khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:
Theo đó, quy hoạch sử dụng đất là sự tính toán, phân bổ đất đai cụ thể về số lượng, chất lượng, vị trí, không gian cho các mục tiêu kinh tế – xã hội , đảm bảo cơ sở khoa học và thực tế của các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội để việc sử dụng đất phù hợp với các điều kiện về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng và từng ngành sản xuất.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kì quy hoạch.
Quy hoạch bao giờ cũng gắn liền với kế hoạch hoá đất đai. Bởi vì kế hoạch hoá đất đai chính là việc xác định các biện pháp, thời gian để sử dụng đất theo quy hoạch. Do vậy, trong một số trường hợp, quy hoạch hoá đất đai đã bao hàm cả kế hoạch hoá đất đai.
Cần phân biệt rõ:
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.
Tài liệu kèm theo:

Related Posts

Cập nhật 2023: Đường Sẽ Mở ở Xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Đồng Nai theo quy hoạch. Sông Nhạn là một trong 13 xã và thị trấn…

Cập nhật 2023: https://meeymap.com/tin-tuc/trai-than-ky-thuc-qua-mang-lai-nhieu-gia-tri-quy-bau-cho-suc-khoe

Cập nhật 2023: Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hòa – Quy Hoạch – Bản đồ – Tổng Quan

Đức Lập Thượng là một xã của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1979 Diện tích:…

Cập nhật 2023: Bản đồ Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Cù Lao Dung. Chúng…

Cập nhật 2023: Bản đồ Quy Hoạch Giao Thông Xã Diên Xuân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Giai đoạn 2021 – 2030

Quy hoạch giao thông xã Diên Xuân có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh…

Cập nhật 2023: Bản đồ Quy Hoạch Huyện Tuần Giáo (Điện Biên) Năm 2023

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Tuần Giáo (Điện Biên), gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 16/05/2023Chú…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *