Khám phá

Cập nhật 2023: Bản đồ Quy Hoạch Kế Hoạch Thành Phố Nha Trang Năm 2023

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) gồm: xây dựng, công nghiệp, giao thông, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 16/05/2023

Chú ý : Độc giả kéo đến cuối bài viết để thấy link Download bản đồ (nếu có)

Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nằm ở phía đông tỉnh Khánh Hòa.

Vị trí địa lý:

Nằm cách thủ đô Hà Nội 1290 km về phía Bắc, cách thành phố Cam Ranh 45 km và cách thành phố Hồ Chí Minh 441 km về phía Nam.

Thành phố Nha Trang có 27 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 19 phường: Lộc Thọ, Ngọc Hiệp, Phước Hải, Phước Hòa, Phước Long, Phước Tân, Phước Tiến, Phương Sài, Phương Sơn, Tân Lập, Vạn Thạnh, Vạn Thắng, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường, Xương Huân và 8 xã: Phước Đồng, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Lương, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thái, Vĩnh Trung

Quy hoạch giao thông thành phố Nha Trang

Quy hoạch giao thông thành phố Nha Trang có các tuyến giao thông trọng điểm chạy qua như: Tuyến Quốc lộ 1 A; Tuyến Quốc lộ 1 C; Tuyến ĐT 3; Tuyến ĐT 657I.

Ngoài ra trên địa bàn Thành phố Nha Trang còn có nhiều tuyến giao thông đô thị, liên phường, liên xã và giao thông nông thôn đã được đầu tư xây dựng những năm gần đây.

Theo Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hoa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch cũng xác định 3 vùng động lực phát triển của tỉnh Khánh Hòa là: Khu vực vịnh Vân Phong – trung tâm kinh tế biển hiện đại. TP. Nha Trang – trung tâm kinh tế, chính, trị, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực. Khu vực vịnh Cam Ranh – vùng trọng điểm về kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh; trong đó phát triển TP. Cam Ranh là đô thị du lịch – logistics, huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế.

Quy hoạch đô thị thành phố Nha Trang

Theo tờ trình thẩm định Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040 vừa được UBND tỉnh Khánh Hoà gửi Bộ Xây dựng, thì TP.Nha Trang sẽ mở rộng thêm 880ha về phía Tây…
Cụ thể, phạm vi lập quy hoạch có tổng diện tích khoảng 27.502 ha, bao gồm khoảng 26.622 ha thuộc TP Nha Trang (hiện hữu) và khoảng 880 ha thuộc 4 xã, thị trấn của huyện Diên Khánh.

Được biết, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040 được Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia tư vấn lập quy hoạch. Tầm nhìn và mục tiêu phát triển TP. Nha Trang là đóng góp tích cực vào việc thực hiện hóa phát triển chung của tỉnh Khánh Hòa: “Trở thành một tiêu chuẩn mới về chất lượng sống, làm việc và du lịch”.

Theo quy hoạch, Nha Trang sẽ trở thành đô thị du lịch biển quốc gia và quốc tế; là một đô thị xanh, sạch và phát triển bền vững, có dịch vụ đa dạng, du lịch gắn với những giá trị cảnh quan thiên nhiên và văn hóa đặc sắc (gắn với biển, sông núi); và là trung tâm chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng áp dụng công nghệ cao tầm cỡ quốc tế. Đồng thời là trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của Khánh Hòa; trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, y tế của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất, Thành phố Nha Trang

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 31/10/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2988/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Thành phố Nha Trang.

Theo quyết định, Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thành phố Nha Trang được xác định với tổng diện tích đất tự nhiên 25.527,57 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 8.896,29 ha; Đất phi nông nghiệp: 16.631,28 ha.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng trong thời kỳ quy hoạch thành phố Nha Trang, bao gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 6.492,27 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 205,98 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 475,54 ha.

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong thời kỳ quy hoạch đến 2030 của thành phố Nha Trang với tổng diện tích 7.066,65 ha, bao gồm: Đất nông nghiệp: 4.648,97 ha; Đất phi nông nghiệp: 2.417,68 ha

Vị trí, diện tích các khu vực chuyển quy hoạch sử dụng đất, được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2021 TP. NHa Trang.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP. Nha Trang 2021
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP. Nha Trang 2021

Phương án quy hoạch sử dụng đất TP. Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 14/03/2022, UBND thành phố Nha Trang tổ chức họp báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Nha Trang được xác định với tổng diện tích đất được phân bổ là 25.422,47 ha, bao gồm các loại đất như sau: Đất nông nghiệp: 10.343,47 ha; Đất phi nông nghiệp: 8.098,50 ha; Đất chưa sử dụng: 6.980,50 ha

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của thành phố Nha Trang được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố.

Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023:

​Ngày 28/04/2023, UND tỉnh Khánh Hoà ban hành Quyết định số 966/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Nha Trang.

Theo quyết định, Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2023 của thành phố Nha Trang, bao gồm: Đất nông nghiệp: 10.285,73 ha; Đất phi nông nghiệp: 8.612,75 ha; Đất chưa sử dụng: 6.524,59 ha;

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2023 của thành phố Nha Trang, bao gồm: Đất nông nghiệp: 407,12 ha; Đất phi nông nghiệp: 78,49 ha;

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 2023 của thành phố Nha Trang, bao gồm: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 433,37 ha; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 77,20 ha; Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 1,12 ha.

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2023 của thành phố Nha Trang được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố.

Tài liệu kèm theo:

Related Posts

Cập nhật 2023: Đường Sẽ Mở ở Xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Đồng Nai theo quy hoạch. Sông Nhạn là một trong 13 xã và thị trấn…

Cập nhật 2023: https://meeymap.com/tin-tuc/trai-than-ky-thuc-qua-mang-lai-nhieu-gia-tri-quy-bau-cho-suc-khoe

Cập nhật 2023: Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hòa – Quy Hoạch – Bản đồ – Tổng Quan

Đức Lập Thượng là một xã của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1979 Diện tích:…

Cập nhật 2023: Bản đồ Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Cập nhật thông tin mới nhất về bản đồ huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng chi tiết và thông tin quy hoạch huyện Cù Lao Dung. Chúng…

Cập nhật 2023: Bản đồ Quy Hoạch Giao Thông Xã Diên Xuân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Giai đoạn 2021 – 2030

Quy hoạch giao thông xã Diên Xuân có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh…

Cập nhật 2023: Bản đồ Quy Hoạch Huyện Tuần Giáo (Điện Biên) Năm 2023

Bản đồ quy hoạch – Kế hoạch sử dụng đất huyện Tuần Giáo (Điện Biên), gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, đô thị trên địa bàn. Cập nhật 16/05/2023Chú…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *