Lớp 10

Mới 2023: Tỷ lệ của nguyên tố Hidro trong cơ thể người là bao nhiêu?

Xem Sinh học lớp 10 Phần 2 Chương 1 – Kiểm tra 45 phút phần hóa học tế bào. Liên kết este giữa hai nuclêôtit là liên kết được hình thành giữa.

1. Trắc nghiệm

Hãy khoanh tròn câu trả lời đúng

Đầu tiên. Tỷ lệ phần trăm của hydro trong cơ thể con người là gì?

A.1,5% B.65%

C.9,5% D.18,5%

2. Chức năng chính của liên kết yếu là duy trì cấu trúc

A. Hóa Polyme

B. Không gian đại phân tử.

C. Chất đạm.

D. Màng tế bào.

3. Hợp chất chứa các nguyên tử cacbon sau

1 tinh bột 4 photpholipit

2 glycogen 5 chất béo

3 sacaroza 6 xenlulozơ

Quảng cáo

Nêu những chất chứa đơn chức glucozơ?

A.1,2,3,6 B.3,4,5,6

C.1,2,4,5 D.2,3,4,5

4. Sau khi thực hiện chức năng của mình, ARN thường

A. tồn tại tự do trong tế bào

B. liên kết với nhau

C. Bị enzim của tế bào phân giải thành các nuclêôtit

D. người tàn tật

5. Liên kết este được hình thành giữa hai nuclêôtit là

A. Nhóm OH ở đầu 3′ của đường trong nuclêôtit xuất hiện trước, sau đó là nhóm photphat trên nuclêôtit.

B. Nhóm OH ở đầu 5′ của đường trên nuclêôtit trước và nhóm phôtphat trên nuclêôtit sau.

C. Nhóm OH ở vị trí 3′ và nhóm OH ở vị trí 5′.

D. Nhóm OH ở đầu 3′ của đường ở nuclêôtit trước và nhóm R ở nuclêôtit sau.

6. Vai trò cơ bản của nước trong việc duy trì sự sống là

A. Thành phần tế bào và vật liệu quang hợp

B. Các chất hòa tan trong dung môi

C. Dung môi cho các phản ứng sinh hóa

D. A, B và C

2. Văn xuôi

người đầu tiên.Phân biệt các bậc cấu trúc 1, 2, 3, 4 của phân tử prôtêin

2. Mô tả cấu trúc của ADN?

3. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đặt các tế bào sống trong ngăn đá của tủ lạnh?

1. Trắc nghiệm

2. Văn xuôi

Đầu tiên. phân biệt

Cấu trúc bậc 1: Các axit amin liên kết với nhau bằng liên kết peptit tạo thành chuỗi polipeptit. Đầu mạch polipeptit là nhóm amin (axit amin đầu tiên) và cuối mạch là nhóm cacboxyl (axit amin cuối cùng). Cấu trúc bậc nhất của prôtêin là trình tự các axit amin trong chuỗi polipeptit. Một phân tử prôtêin đơn giản có thể được cấu tạo từ hàng chục axit amin, nhưng cũng có những phân tử prôtêin được cấu tạo từ nhiều chuỗi polipeptit với số lượng axit amin rất lớn.
Cấu trúc bậc hai: Cấu trúc bậc hai là cấu hình của chuỗi polypeptide trong không gian, được liên kết với nhau bằng liên kết hydro giữa các axit amin liền kề. Cấu trúc thứ cấp có dạng xoắn alpha hoặc tấm beta.
– Cấu trúc bậc ba và bậc bốn: Cấu trúc bậc ba là hình dạng của một phân tử protein trong không gian 3 chiều, do các vòng xoắn thứ cấp được sắp xếp theo một mô hình đặc trưng của mọi protein, tạo thành một khối cầu. Cấu trúc này đặc biệt phụ thuộc vào bản chất của các nhóm (-R) trong chuỗi polypeptide, chẳng hạn như hình thành liên kết disulfide (-SS-) hoặc liên kết yếu: liên kết hydro. Khi một protein có hai hoặc nhiều chuỗi polypeptide, chúng kết hợp với nhau để tạo thành cấu trúc bậc bốn.

2. Mô tả cấu trúc không gian của ADN: ADN là một chuỗi xoắn kép gồm 2 sợi song song, xoắn đều quanh một trục theo chiều từ trái sang phải (xoắn phải). Các nucleotide giữa hai chuỗi liên kết với nhau bằng liên kết hydro để tạo thành cặp. Mỗi chu kỳ xoắn ốc cao 34A° và bao gồm 10 cặp nucleotide. Đường kính xoắn là 20A0.

3. Khi cho tế bào sống vào tủ lạnh, nước trong tế bào sống sẽ đóng băng, liên kết hydro giữa các phân tử nước bền chặt, khoảng cách giữa các phân tử nước tương đối dài, dẫn đến thể tích nước tăng lên. trong tế bào sống. Quá nhiều áp suất => tạo áp lực lên các bào quan, phá hủy cấu trúc tế bào.

Related Posts

Mới 2023: Thuyết minh về một tác phẩm văn học

Làm văn Bài làm văn số 6 (ngắn) Quạt 10: Đề 1. Giới thiệu Truyện truyền kì mạn lục: Ghi lại những tích truyện kì lạ của dân…

Mới 2023: Bảng phân bố tần số và tần suất

Bảng phân bố tần suất và tần suất – Chương 5: Thống kê trả lời và Giải 1 trang 113; bài 2,3,4 trang 114 SGK Đại số 10:…

Mới 2023: Yếu tố ngoại cảnh thể hiện tâm trạng gì của người chinh phụ?

Bố cục Tình trạng cô đơn của Kẻ chinh phục (Mô tả ngắn gọn) Tài liệu 10: Câu thứ hai. Không gian, thời gian, cái động tác đi…

Mới 2023: Giải bài 1,2,3 trang 118 SGK Đại số 10: Biểu đồ

Chương 4 Biểu đồ: trả lời và Giải bài 1,2,3 tr.118 SGK Toán Đại số 10. Bài 1. Mô tả phân bố tần suất của bộ phân loại…

Mới 2023: Trường hợp nào dưới đây minh hoạ cho thế năng?

Xem ngay Bài kiểm tra 45 phút Chương 3 Sinh học lớp 10 Phần 2 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào. Phát biểu…

Mới 2023: Năng lượng tích lũy trong các liên kết hóa học của các chất hữu cơ trong tế bào được gọi là gì?

Mọi giai đoạn của hô hấp tế bào đều giải phóng ATP, nhưng giai đoạn chuỗi vận chuyển điện tử trong hô hấp là giai đoạn giải phóng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *