Lớp 10

Mới 2023: Tỷ lệ của nguyên tố Hidro trong cơ thể người là bao nhiêu?

Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh học Phần 2 Chương 1 – Thành phần hóa học của tế bào lớp 10. Sau khi thực hiện xong chức năng của mình, các ARN thường…

I. Trắc nghiệm

Please khoanh tròn vào câu trả lời đúng

1.Hiệu lực của nguyên tố Hidro trong cơ thể người là bao nhiêu?

A. 1,5% B. 65%

C. 9,5 % D. 18,5 %

2. Vai trò cơ bản của các yếu tố liên kết là duy trì cấu trúc?

A. Hóa học của các đại phân tử

B. Không có khoảng thời gian của các đại phân tử.

C. Prôtêin.

D. Mãng tế bào.

3. Các hợp chất có chứa cacbon sau:

1. tinh bột 4. photpholipit

2. glicogen 5. mỡ

Quảng cáo (Quảng cáo)

3. Saccarozơ 6. xenlulozơ

Các chất có đơn phân là glucozo là?

A 1, 2, 3, 6 B 3, 4, 5, 6

C 1, 2, 4, 5 D 2, 3, 4, 5

4. Sau khi thực hiện xong chức năng của mình, các ARN thường:

A. Tồn tại tự do trong tế bào

B. Liên kết lại với nhau

C. Bị các enzim của tế bào phân hủy thành các nucleotit

D. Bị vô hiệu hóa

5. Liên kết este giữa 2 nuclêôtit là liên kết được hình thành giữa?

A. nhóm OH vị trí 3′ của đường ở nuclêôtĩt trước với nhóm phôtphat nuclêôtit sau.

B. nhóm OH vị trí 5′ của đường ở nuclêôtit trước với nhóm phôtphat của nuclêôtit sau.

C. nhóm OH ở vị trí 3′ và nhóm OH ở vị trí 5′.

D. nhóm OH vị trí 3′ của đường ở nuclêôtit trước với gốc R ở nuclêôtit sau.

6. Vai trò cơ bản của nước đối với việc duy trì sự sống là?

A. Thành phần cấu tạo của tế bào và nguyên liệu quang hợp

B. Dung môi hòa tan các chất

C. Dung môi cho các phản ứng sinh hóa

D. Cả A, B và C

II.Tự luận

1.Phân biệt các bậc cấu trúc 1, 2, 3, 4 của phân tử protein?

2.Mô tả cấu trúc của AND?

3. Hậu quả nếu ta đưa các tế bào sống vào ngăn đá trong tủ lạnh?

I. Trắc nghiệm

II.Tư luận

1.phân biêt

– Cấu trúc bậc 1: Các axit amin nối với nhau bởi liên kết peptit hình thành nên chuỗi pôlipeptit.cacbôxyl (của các axit amin cuối cùng).Cấu trúc bậc 1 của prôtêin chính là trình tự sắp xếp các axit amin trong chuỗi pôlipeptit.axit amin nhưng cũng có những phân tử prôtêin bao gồm nhiều chuỗi pôlipeptit với lượng axit amin rất lớn.
Cấu trúc bậc hai: Cấu trúc bậc 2 là cấu hình của mạch pôlipeptit trong không gian, bừa giữ nhờ các liên kết hiđrô giữa các axit amin ở gần nhau Cấu trúc bậc 2 có dạ dày xoắn anpha hoặc nếp gấp bêta.
– Cấu trúc bậc ba và bậc bốn:Cấu trúc bậc ba là hình dạng của phân tử prôtêin trong không gian 3 chiều, do xoắn bậc 2 cuốn sắp xếp theo kiểu đặc trưng cho mỗi loại prôtêin, tạo thành khối cấu hình theo yêu cầu. độc biệt phụ thực vào tính chất của các nhóm (-R) trong mạch pôlipeptit, nh tạo liên kết đisunphua (-SS-) hay liên kết yếu: liên kết hiđrô Khi prôtêin có 2 hay nhiều chuỗi pôlipeptit phân phối với nhau create nên cấu trúc bậc 4.

2. Mô tả cấu trúc không gian của ADN: ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch song song, xoắn đều quanh một chuỗi theo chiụu từ trái sang phải (xoắn phải). thành cặp, mỗi chu kỳ xoắn cao 34A°, gồm 10 cặp nuclêôtit, đường kính vòng xoắn là 20A0.

Related Posts

Mới 2023: Thuyết minh về một tác phẩm văn học

Làm văn Bài làm văn số 6 (ngắn) Quạt 10: Đề 1. Giới thiệu Truyện truyền kì mạn lục: Ghi lại những tích truyện kì lạ của dân…

Mới 2023: Bảng phân bố tần số và tần suất

Bảng phân bố tần suất và tần suất – Chương 5: Thống kê trả lời và Giải 1 trang 113; bài 2,3,4 trang 114 SGK Đại số 10:…

Mới 2023: Yếu tố ngoại cảnh thể hiện tâm trạng gì của người chinh phụ?

Bố cục Tình trạng cô đơn của Kẻ chinh phục (Mô tả ngắn gọn) Tài liệu 10: Câu thứ hai. Không gian, thời gian, cái động tác đi…

Mới 2023: Giải bài 1,2,3 trang 118 SGK Đại số 10: Biểu đồ

Chương 4 Biểu đồ: trả lời và Giải bài 1,2,3 tr.118 SGK Toán Đại số 10. Bài 1. Mô tả phân bố tần suất của bộ phân loại…

Mới 2023: Trường hợp nào dưới đây minh hoạ cho thế năng?

Xem ngay Bài kiểm tra 45 phút Chương 3 Sinh học lớp 10 Phần 2 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào. Phát biểu…

Mới 2023: Năng lượng tích lũy trong các liên kết hóa học của các chất hữu cơ trong tế bào được gọi là gì?

Mọi giai đoạn của hô hấp tế bào đều giải phóng ATP, nhưng giai đoạn chuỗi vận chuyển điện tử trong hô hấp là giai đoạn giải phóng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *