Lớp 10

Mới 2023: Tích vô hướng của hai vectơ

Tích vô hướng của hai vectơ – Hình 10

Câu trả lời và giải pháp Bài 1,2,3,4 trang 45; Bài 5, 6, 7 trang 46 SGK hình học 10.

Bài 1. Cho tam giác vuông cân ABC có AB = AC = a. Tính tích vô hướng →AB.→AC, →AC.→CB

Đáp án bài 1:


Trang 45 của Bài 2. Cho ba điểm thẳng hàng O, A, B, biết OA=a, OB=b.Tính tích vô hướng của hai trường hợp →OA.→OB

a) Điểm O nằm ngoài đoạn thẳng AB

b) Điểm O nằm trên đoạn thẳng AB


Bài 3. Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R. Gọi M và N là hai điểm trên nửa đường tròn sao cho các dây AM và BN cắt nhau tại tai I.

a) Chứng minh → AI.AM = AI.AB và BI.BN = BI.BA
b) Tính R theo kết quả bài toán a) → AI.AM + BI.BN


Bài 4. Trên mặt phẳng Oxy, cho hai điểm A(1;3), B(4;2)

a) Tìm tọa độ điểm D trên trục Ox, sao cho DA = DB;

b) Tính chu vi tam giác OAB;

Quảng cáo

c) Chứng minh OA vuông góc với AB, tính diện tích tam giác OAB tương ứng

Giải thích chi tiết: a) D nằm trên trục Ox nên tọa độ của D là (x;0).

Chúng ta có:

da2 = (1 – x)2 + 32

ĐB2 = (4 – x)2 + 22

DA = DB => DA2 = cơ sở dữ liệu2

<=> (1-x)2 +9 = (4 – x)2 + 4

<=> 6x = 10

=> x = 5/3
=> D(5/3; 0)

b)

tự động hóa văn phòng2 = 12 + 32 =10 => OA = 10

khoa sản2 = 42 + 22 =20 => OA = 20

AB2 = (4 – 1)2 + (2 – 3)2 = 10 => AB = √10

Chu vi tam giác OAB: √10 + √10 + √20 = (2 + √2)√10.

c)


Hình 10 trang 46 Bài 5. Trên mặt phẳng Oxy, tính góc giữa hai vectơ a và b để:

a) Vectơ a = (2; -3), →b= (6, 4);

b) →a = (3; 2), →b = (5, -1);

c) → a = (-2; -2√3), b= (3, √3);

HD. Áp dụng công thức: Với →a(a1;a2), →b(b1;b2) thì:


Bài 6. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy có 4 điểm:

A(7;-3);B(8;4);C(1;5);D(0;-2).

Chứng minh tứ giác ABCD là hình vuông.

Từ (1) và (2) suy ra: ABCD là hình vuông


Bài 7. Cho điểm A(-2; 1) thuộc mặt phẳng Oxy. Gọi B là điểm tương ứng với A qua gốc tọa độ O. Tìm tọa độ điểm C có hoành độ 2 sao cho tam giác ABC vuông tại C.

HD: Điểm B đối xứng qua A qua gốc tọa độ nên B có tọa độ (2; -1)

Tọa độ của C là (x;2). Ta có: →CA = (-2–x; -1)

→CB = (-2 – x;-3)

Góc vuông của tam giác ABC là C => →CA →CB => →CA.→CB = 0

=> (-2 – x)(2 – x) + (-1)(-3) = 0

=> -4 + x2+ 3 = 0

=> x2 = 1 => x= 1 hoặc x= -1

Tôi nhận được hai chữ Cngười đầu tiên(thứ mười hai); cũ2(-thứ mười hai)

Related Posts

Mới 2023: Thuyết minh về một tác phẩm văn học

Làm văn Bài làm văn số 6 (ngắn) Quạt 10: Đề 1. Giới thiệu Truyện truyền kì mạn lục: Ghi lại những tích truyện kì lạ của dân…

Mới 2023: Bảng phân bố tần số và tần suất

Bảng phân bố tần suất và tần suất – Chương 5: Thống kê trả lời và Giải 1 trang 113; bài 2,3,4 trang 114 SGK Đại số 10:…

Mới 2023: Yếu tố ngoại cảnh thể hiện tâm trạng gì của người chinh phụ?

Bố cục Tình trạng cô đơn của Kẻ chinh phục (Mô tả ngắn gọn) Tài liệu 10: Câu thứ hai. Không gian, thời gian, cái động tác đi…

Mới 2023: Giải bài 1,2,3 trang 118 SGK Đại số 10: Biểu đồ

Chương 4 Biểu đồ: trả lời và Giải bài 1,2,3 tr.118 SGK Toán Đại số 10. Bài 1. Mô tả phân bố tần suất của bộ phân loại…

Mới 2023: Trường hợp nào dưới đây minh hoạ cho thế năng?

Xem ngay Bài kiểm tra 45 phút Chương 3 Sinh học lớp 10 Phần 2 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào. Phát biểu…

Mới 2023: Năng lượng tích lũy trong các liên kết hóa học của các chất hữu cơ trong tế bào được gọi là gì?

Mọi giai đoạn của hô hấp tế bào đều giải phóng ATP, nhưng giai đoạn chuỗi vận chuyển điện tử trong hô hấp là giai đoạn giải phóng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *