Lớp 12

Mới 2023: Soạn bài Văn bản tổng kết Văn 12 trang 173 (ngắn gọn): Văn bản trên thuộc loại văn bản tổng kết nào và thuộc phong cách ngôn ngữ nào?

Soạn bài tóm tắt văn học lớp 12 trang 173 (ngắn gọn). Văn bản tóm tắt trên thuộc kiểu gì, thuộc phong cách ngôn ngữ nào? Tóm tắt văn bản Kiến thức: Khái quát văn học Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945; Tổng kết về kĩ năng làm văn. …

Là văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn để khi kết thúc công việc nhìn nhận, đánh giá trung thực, khách quan kết quả và bài học kinh nghiệm; bản tổng kết kiến ​​thức, tổng kết kiến ​​thức hoặc kết quả nghiên cứu.

Văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn thường có các nội dung: mục đích, yêu cầu, các hoạt động chủ yếu, bài học kinh nghiệm… và văn bản tổng kết cuối cùng tổng kết kiến ​​thức, kết quả nghiên cứu để lấy động cơ.

Tuỳ theo yêu cầu và nội dung, văn bản trích yếu có thể theo phong cách ngôn ngữ hành chính hoặc phong cách ngôn ngữ khoa học.

1. Tìm hiểu chung về văn bản tóm tắt.

– Tài liệu tổng kết kiến ​​thức: tổng kết văn học Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945; tổng kết kỹ năng làm văn…

– Tài liệu tổng kết hoạt động thực tiễn: tổng kết năm học, tổng kết nhiệm kỳ công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

2. Cách viết một bài tóm tắt.

Câu hỏi 1. Đọc bài viết và trả lời các câu hỏi:

Một. – Văn bản này thuộc loại tổng kết hoạt động thực tiễn.

– Thuộc phong cách ngôn ngữ hành pháp

b.– Mục đích: Nhìn nhận, đánh giá lại hoạt động của Đội Thanh niên tình nguyện khóa 2 trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

– Yêu cầu: chính xác, khách quan

– Bố cục: 3 phần

* Tiêu đề:

* nội dung:

* Hoàn thành:

chương 2. Một. – Là loại văn bản tổng kết kiến ​​thức.

– Diễn đạt theo phong cách ngôn ngữ khoa học.

b.Mục đích: Hệ thống hóa kiến ​​thức.

Quảng cáo

– Nội dung gồm: Tóm tắt kiến ​​thức, kỹ năng cơ bản.

Câu 3: Một. – Mục đích:

+ Tổng hợp tài liệu về hoạt động thực tiễn cho phép đánh giá trung thực, khách quan kết quả và bài học kinh nghiệm khi kết thúc công việc.

+ Tài liệu tóm tắt kiến ​​thức, tóm tắt kiến ​​thức đã thu nhận được hoặc kết quả nghiên cứu.

Yêu cầu: Để viết một bản tóm tắt, bạn sẽ cần phải:

+ Thu thập tài liệu, số liệu đầy đủ, chính xác.

+ Viết theo trình tự các phần sau: Phần mở đầu, nội dung báo cáo (thực trạng sản phẩm công việc, bài học kinh nghiệm và kiến ​​nghị), kết luận.

+ Diễn đạt ngắn gọn, rõ ràng.

– nội dung:

+ Văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn thường có các nội dung: mục đích, yêu cầu, hoạt động chủ yếu, bài học kinh nghiệm, v.v.

+ Tài liệu tổng kết kiến ​​thức lần lượt trình bày tổng quan kiến ​​thức thu nhận được và kết quả nghiên cứu.

b) Tùy theo yêu cầu và nội dung, văn bản tóm tắt có thể theo phong cách ngôn ngữ hành chính hoặc phong cách ngôn ngữ khoa học.

luyện tập:

Câu hỏi 1: MỘT. Văn bản đã đáp ứng các yêu cầu sau đối với văn bản tóm tắt:

– Bố cục rõ ràng, ngắn gọn đảm bảo tên văn bản, nội dung chính của văn bản, có chữ ký của người chủ trì văn bản.

——Đoạn trích nguyên văn đảm bảo phong cách ngôn ngữ hành chính.

b) Một số phần của văn bản bị lược bỏ (được đánh dấu bằng dấu chấm lửng). Ở các chương còn bỏ sót, tác giả liệt kê những việc công đoàn đã làm được về mặt giáo dục chính trị tư tưởng (tham gia các hoạt động chung của nhà trường, chấp hành nội quy, quy chế…); đẩy mạnh kết nạp đoàn viên, củng cố chất lượng. của đoàn viên công đoàn…; Về số liệu thực tế hoạt động tình nguyện.

c. So với yêu cầu tóm tắt chung, văn bản nêu trên còn thiếu các nội dung sau: chức danh, tên đoàn cấp trên; địa điểm, ngày viết tóm tắt.

Câu 2. Viết bài tóm tắt văn học (hoặc tiếng Việt, tập làm văn) trong Ngữ văn 12.

Tác giả cần hoàn thành các nội dung sau:

– Tổng số văn bản đã học (số tiết).

– Phân loại theo đặc điểm riêng:

+ Theo thể loại: Truyện ngắn có bao nhiêu bài? Một bài thơ có bao nhiêu chữ?

+ Theo giai đoạn lịch sử: Có bao nhiêu tác phẩm ra đời trong thời kì kháng chiến chống Pháp? Chống Mỹ? (tìm hiểu và đọc thêm).

(Đối với tiếng Việt, tập làm văn nên phân loại theo nhóm bài viết).

– Nội dung của danh mục đầu tư và các đặc điểm chính của nghệ thuật.

– Liệt kê những tác phẩm (bài báo) đã học (Phụ lục).

Related Posts

Mới 2023: Soạn bài Những đứa con trong gia đình trang 56 Văn 12 (ngắn gọn): Đoạn trích được trần thuật chủ yếu từ điểm nhìn của nhân vật nào?

Soạn Bài Văn Thiếu Nhi Trong Gia Đình Lớp 12 Trang 56 (Tóm tắt) – Nguyễn Thi. Văn bản này chủ yếu được kể theo điểm nhìn của…

Mới 2023: Soạn bài Viết bài làm văn số 6 – NLVH Văn 12 trang 67 ngắn: Phân tích vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình của hai dòng sông…

Soạn bài Tập làm văn Phần 6: Văn học và Nghị luận văn học lớp 12, trang 67 (truyện ngắn) Trong truyện ngắn, những người con họ Nguyễn…

Mới 2023: Soạn bài Chiếc thuyền ngoài xa Ngữ văn lớp 12 trang 69 ngắn gọn: Anh đã cảm nhận như thế nào về vẻ đẹp của chiếc thuyền ngoài xa trên biển sớm mờ sương?

Soạn bài Chuyến Tàu Xa Trang 69 Văn 12 (Tóm tắt) – Nguyễn Minh Châu. Em cảm nhận như thế nào về cảnh đẹp của những chiếc thuyền…

Mới 2023: Soạn bài Thực hành về hàm ý Văn 12 trang 79 ngắn: Lời đáp đó thiếu thông tin gì cần thiết đối với yêu cầu của câu hỏi?

Soạn bài Giải bài tập hàm số lớp 12, trang 79 (sơ lược). Thông tin nào bị thiếu trong câu trả lời này có ý nghĩa quan trọng…

Mới 2023: Soạn bài Thuốc trang 101 Ngữ văn 12 siêu ngắn: Hình tượng chiếc bánh bao tẩm máu người mang ý nghĩa gì?

Bài Y 12 Trang 101 (Tóm tắt) trong phần Soạn bài Ngữ Văn – Lỗ Tấn. Hình ảnh chiếc bánh ướt đẫm máu người nói lên điều gì?…

Mới 2023: Soạn bài Rèn luyện kĩ năng mở bài – kết bài trong bài văn nghị luận Văn 12 trang 112 ngắn

Chuẩn bị bài Thực hành kĩ thuật mở đoạn và kết bài trang 112 (ngắn gọn) của phần Soạn văn lớp 12. Mở bài viết về tác phẩm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *