Lớp 10

Mới 2023: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt

Trung bình. Trung bình.Thời trang

trả lời và Giải bài 1,2 trang 122; bài 3,4,5 trang 123 SGK Đại số 10: Trung bình. Trung bình.Thời trang

Bài 1. Tính giá trị trung bình của các bảng phân phối đã chuẩn bị trong Bài tập 1 và Bài tập 2 của 1

phần thưởng:


Bài 2. Ở một trường cấp 3, để nắm được tình hình học tập môn Toán của hai lớp 10A và 10B, hai lớp cùng làm một bài kiểm tra môn Toán và lập hai bảng phân bố tần số sau:

Tính trung bình cộng của hai bảng phân phối trên và nhận xét kết quả kiểm tra của hai lớp.

Lời giải: Điểm trung bình môn Toán 10A:

Bài kiểm tra Toán 10B Điểm trung bình:

Quảng cáo

So sánh hai điểm trung bình, có thể thấy lớp 10A học toán tốt hơn lớp 10B.


Bài 3. Điều tra tiền lương tháng của 30 công nhân trong một xí nghiệp may ta có bảng phân phối tần suất sau

Lương 30 công nhân xưởng may

Tìm mode của hàng của phân phối trên. Nêu ý nghĩa của kết quả tìm được.

Bài giải: a) Trong bảng phân phối trên, các giá trị (lương) 700 (nghìn đồng) và 900 (nghìn đồng) xảy ra với cùng tần số, tức là bằng và lớn hơn tần suất của các giá trị khác. Bảng phân phối có hai chế độ:

CHÚNG TA.người đầu tiên = 700, Mỹ2 = 900.

b) Ý nghĩa: Tỉ lệ lao động có mức lương 700.000 đồng và 900.000 đồng cao hơn so với lao động có mức lương khác.


Bài 4 Trang 123 Đại Số 10. Tiền lương tháng của 7 nhân viên công ty du lịch như sau (đơn vị tính: nghìn đồng):

650, 840, 690, 720, 2500, 670, 3000.

Tìm trung vị của thống kê đã cho. Nêu ý nghĩa của kết quả tìm được.

Giải: Bảng dữ liệu có 7 giá trị, ta có thể sắp xếp các giá trị theo thứ tự không giảm dần:

650, 670, 690, 720, 840, 2500, 3000.

Trung bình là Hoa Kỳe = 720. Trung vị chia các số còn lại trong bảng dữ liệu thành hai phần bằng nhau.

(n dữ liệu n = 2,3 + 1 lẻ. Trung vị Me = x3+1 = x4 = 720).


Bài 5 trang 123. Vụ thu hoạch lúa của năm hợp tác xã địa phương năm 1980 như sau

Tính năng suất lúa bình quân vụ mùa năm 1980 của 3 hợp tác xã trên.

hướng dẫn:

Năng suất lúa bình quân vụ mùa 1980 của cả 3 xã là:

Đáp số: 38,15 tạ/ha

Related Posts

Mới 2023: Thuyết minh về một tác phẩm văn học

Làm văn Bài làm văn số 6 (ngắn) Quạt 10: Đề 1. Giới thiệu Truyện truyền kì mạn lục: Ghi lại những tích truyện kì lạ của dân…

Mới 2023: Bảng phân bố tần số và tần suất

Bảng phân bố tần suất và tần suất – Chương 5: Thống kê trả lời và Giải 1 trang 113; bài 2,3,4 trang 114 SGK Đại số 10:…

Mới 2023: Yếu tố ngoại cảnh thể hiện tâm trạng gì của người chinh phụ?

Bố cục Tình trạng cô đơn của Kẻ chinh phục (Mô tả ngắn gọn) Tài liệu 10: Câu thứ hai. Không gian, thời gian, cái động tác đi…

Mới 2023: Giải bài 1,2,3 trang 118 SGK Đại số 10: Biểu đồ

Chương 4 Biểu đồ: trả lời và Giải bài 1,2,3 tr.118 SGK Toán Đại số 10. Bài 1. Mô tả phân bố tần suất của bộ phân loại…

Mới 2023: Trường hợp nào dưới đây minh hoạ cho thế năng?

Xem ngay Bài kiểm tra 45 phút Chương 3 Sinh học lớp 10 Phần 2 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào. Phát biểu…

Mới 2023: Năng lượng tích lũy trong các liên kết hóa học của các chất hữu cơ trong tế bào được gọi là gì?

Mọi giai đoạn của hô hấp tế bào đều giải phóng ATP, nhưng giai đoạn chuỗi vận chuyển điện tử trong hô hấp là giai đoạn giải phóng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *