Lớp 10

Mới 2023: Ôn tập chương 5 – Bài tập trắc nghiệm

Ôn tập chương 5 bài tập trắc nghiệm Đại số 10: trả lời và Giải câu 7 trang 130; Bài 8, 9, 10, 11 trang 131 SGK Đại số 10

7. Tiền thưởng của người quản lý công ty và nhân viên theo bảng phân bổ tần suất (triệu đồng)

Dạng của một bảng phân bố tần số đã cho là
A. Số 2
B. Số 6
C. Số 3
D. Số 5

Chọn đáp án C. Vì số 3 có tần suất xuất hiện lớn nhất là 15


số 8. Cho bảng phân bố tần số tuổi của 169 đoàn viên thanh niên

Quảng cáo


Trung vị của một bảng phân phối tần số nhất định là
A. 18 tuổi
B. 20 tuổi
C. 19 tuổi
D. 21 tuổi

Câu trả lời chính xác: loại bỏ . Vì số trung vị là 20


9. Cho dãy số: 21, 23, 24, 25, 22, 20.
Giá trị trung bình của thống kê đã cho là
A.23,5 B.22

C.22,5 D.14

Câu trả lời chính xác . 22,5

Trung bình:


mười. Đối với thống kê chuỗi: 1,2,3,4,5,6,7
Phương sai của một thống kê nhất định là
A.1 B.2
C.3 D.4

Đáp án đúng D.4


11. Ba nhóm học sinh lần lượt là 10, 15 và 25 học sinh. Khối lượng cơ thể trung bình của từng nhóm là: 50kg, 38kg, 40kg. Chất lượng trung bình của học sinh ở cả ba tổ là:
A. 41,4kg
B. 42,4kg
C.26kg
đường kính 37 kg

Câu trả lời đúng: A

Related Posts

Mới 2023: Thuyết minh về một tác phẩm văn học

Làm văn Bài làm văn số 6 (ngắn) Quạt 10: Đề 1. Giới thiệu Truyện truyền kì mạn lục: Ghi lại những tích truyện kì lạ của dân…

Mới 2023: Bảng phân bố tần số và tần suất

Bảng phân bố tần suất và tần suất – Chương 5: Thống kê trả lời và Giải 1 trang 113; bài 2,3,4 trang 114 SGK Đại số 10:…

Mới 2023: Yếu tố ngoại cảnh thể hiện tâm trạng gì của người chinh phụ?

Bố cục Tình trạng cô đơn của Kẻ chinh phục (Mô tả ngắn gọn) Tài liệu 10: Câu thứ hai. Không gian, thời gian, cái động tác đi…

Mới 2023: Giải bài 1,2,3 trang 118 SGK Đại số 10: Biểu đồ

Chương 4 Biểu đồ: trả lời và Giải bài 1,2,3 tr.118 SGK Toán Đại số 10. Bài 1. Mô tả phân bố tần suất của bộ phân loại…

Mới 2023: Trường hợp nào dưới đây minh hoạ cho thế năng?

Xem ngay Bài kiểm tra 45 phút Chương 3 Sinh học lớp 10 Phần 2 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào. Phát biểu…

Mới 2023: Năng lượng tích lũy trong các liên kết hóa học của các chất hữu cơ trong tế bào được gọi là gì?

Mọi giai đoạn của hô hấp tế bào đều giải phóng ATP, nhưng giai đoạn chuỗi vận chuyển điện tử trong hô hấp là giai đoạn giải phóng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *