Lớp 10

Mới 2023: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0° đến 180°

Giá trị lượng giác cho bất kỳ góc nào từ 0° đến 180°

Câu trả lời và giải pháp Bài 1,2,3,4,5,6 trang 40 SGK Hình 10 .

Bài 1. Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có:

a) sinA = sin(B + C); b) cos A = -cos(B + C)

Trong một tam giác, tổng các góc trong bằng 180°.0:

∠A + ∠B + ∠C = 180° => Góc A = -180° – (∠B + ∠C )
∠A và (∠B + ∠C) là hai góc phụ nhau nên:
a) sinA = tội lỗi[180° – (∠B + ∠C)] = tội lỗi(B + C)
b) cosA = cos[180°–(∠B+∠C)=-cos(B+C)[180°–(∠B+∠C)=-cos(B+C)[180°–(∠B+∠C)=-cos(B+C)[180°–(∠B+∠C)=-cos(B+C)


Bài 2. Cho tam giác AOB cân tại O, OA = a, các đường cao OH và AK. Giả sử góc AOH = α. Tính AK và OK dựa vào a và α.

phần thưởng: Vì AOB cân tại O nên AH là chiều cao và góc AOH = α nên AOB = 2∠AOH = 2α
Xét ΔAKO bình phương tại K, ta có:
* sin goscAOK = AK/OA

⇒ AK = OA.sin gosc AOK = a.sin2α

Quảng cáo

cos∠AOK = OK/OA ⇒ OK = OA.cos∠AOK = a.cos2α


Bài 3 trang 40. chứng minh:

a) sin1050 = tội lỗi 750; b) cos1700 =-cos100 c) cos1220 =-cos580

HD. a) Ta có: sin 1050 = tội lỗi(1800-1050) => tội 1050= tội lỗi 750

b) cos1700= -cos(1800-1700) => cos1700 =-cos100

c) cos1220 = -cos(1800-1220) => cos1220 =-cos580


Bài 4. Chứng minh rằng với mọi góc α(00 #1800) chúng ta đều có cos2 α+sin2 a = 1 .

Sử dụng các định nghĩa của sin và cosin, chúng ta có:
sinα = yo sin²α = yo²
cosα = xo cos²α = xo²
Từ đó: sin²α + cos²α = yo² + xo² = OM² = 1
chú ý: người đọc cần nhớ rằng kết quả


Toán Hình 10 trang 40 Bài 5. Cho một góc x, cosx = 1/3. Tính giá trị của biểu thức: P = 3sin2x+cosin2x.

Tôi có tội2x+cosine2x = 1 => tội lỗi2x = 1 – cosin2x

Do đó P = 3sin2x+cosine2x = 3(1 – cosin2x) + cosin2x

=> P = 3 – 2cos2x


Bài 6. Cho hình vuông ABCD, tính:

phần thưởng: * cos(→AC;→BA):

Related Posts

Mới 2023: Thuyết minh về một tác phẩm văn học

Làm văn Bài làm văn số 6 (ngắn) Quạt 10: Đề 1. Giới thiệu Truyện truyền kì mạn lục: Ghi lại những tích truyện kì lạ của dân…

Mới 2023: Bảng phân bố tần số và tần suất

Bảng phân bố tần suất và tần suất – Chương 5: Thống kê trả lời và Giải 1 trang 113; bài 2,3,4 trang 114 SGK Đại số 10:…

Mới 2023: Yếu tố ngoại cảnh thể hiện tâm trạng gì của người chinh phụ?

Bố cục Tình trạng cô đơn của Kẻ chinh phục (Mô tả ngắn gọn) Tài liệu 10: Câu thứ hai. Không gian, thời gian, cái động tác đi…

Mới 2023: Giải bài 1,2,3 trang 118 SGK Đại số 10: Biểu đồ

Chương 4 Biểu đồ: trả lời và Giải bài 1,2,3 tr.118 SGK Toán Đại số 10. Bài 1. Mô tả phân bố tần suất của bộ phân loại…

Mới 2023: Trường hợp nào dưới đây minh hoạ cho thế năng?

Xem ngay Bài kiểm tra 45 phút Chương 3 Sinh học lớp 10 Phần 2 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào. Phát biểu…

Mới 2023: Năng lượng tích lũy trong các liên kết hóa học của các chất hữu cơ trong tế bào được gọi là gì?

Mọi giai đoạn của hô hấp tế bào đều giải phóng ATP, nhưng giai đoạn chuỗi vận chuyển điện tử trong hô hấp là giai đoạn giải phóng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *