Lớp 10

Mới 2023: Giá trị lượng giác của một cung

Giá trị lượng giác của cung

trả lời và Giải bài 1,2,3,4,5 trang 148 SGK Đại số 10: Giá trị lượng giác của các cung – Chương 6.

Bài 1. Có tồn tại cung α mà sin α nhận giá trị tương ứng nào sau đây không?

a) -0,7; b) 4/3 c) -√2; d) 5/2

Trả lời: a) -1 ≤ -0,7 ≤ 1. có cung α và sin α = -0,7

b) 4/3 > 1. Không tồn tại cung α có giá trị sin 4/3

c) không. Vì -√2 < -1

đ) không. Vì 5/2 > 1


Bài 2. Có thể xuất hiện đồng thời các phương trình sau không?

a) sinα = 2/3 và cosα = 3/3

Quảng cáo

b) sinα = -4/5 và cosα = -3/5

trả lời:

c) không. lý do giống như câu a


Bài 3 trang 148. Giả sử 0 < α < π/2.xác định dấu của giá trị lượng giác

Giải pháp 3:

a) Vì 0 < α < /2 nên α – < 0. Vậy sin (α – ) < 0

c) tan(α + ) = tanα (coi cung ít hay nhiều)
tan (α + ) > 0

khóa học 3d

d)


Bài 4. Tính giá trị lượng giác của góc α nếu:

trả lời:

Giải bài 4 Trang 148 Đại Số 10


Bài 5. Tính α, ta được:

a) cosin α = 1; b) cosin α = -1

c) sin α = 0; d) sin α = 1

e) sinα = -1;f) sinα = 0,

trả lời:

Bài 5 Thuyết minh

Related Posts

Mới 2023: Thuyết minh về một tác phẩm văn học

Làm văn Bài làm văn số 6 (ngắn) Quạt 10: Đề 1. Giới thiệu Truyện truyền kì mạn lục: Ghi lại những tích truyện kì lạ của dân…

Mới 2023: Bảng phân bố tần số và tần suất

Bảng phân bố tần suất và tần suất – Chương 5: Thống kê trả lời và Giải 1 trang 113; bài 2,3,4 trang 114 SGK Đại số 10:…

Mới 2023: Yếu tố ngoại cảnh thể hiện tâm trạng gì của người chinh phụ?

Bố cục Tình trạng cô đơn của Kẻ chinh phục (Mô tả ngắn gọn) Tài liệu 10: Câu thứ hai. Không gian, thời gian, cái động tác đi…

Mới 2023: Giải bài 1,2,3 trang 118 SGK Đại số 10: Biểu đồ

Chương 4 Biểu đồ: trả lời và Giải bài 1,2,3 tr.118 SGK Toán Đại số 10. Bài 1. Mô tả phân bố tần suất của bộ phân loại…

Mới 2023: Trường hợp nào dưới đây minh hoạ cho thế năng?

Xem ngay Bài kiểm tra 45 phút Chương 3 Sinh học lớp 10 Phần 2 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào. Phát biểu…

Mới 2023: Năng lượng tích lũy trong các liên kết hóa học của các chất hữu cơ trong tế bào được gọi là gì?

Mọi giai đoạn của hô hấp tế bào đều giải phóng ATP, nhưng giai đoạn chuỗi vận chuyển điện tử trong hô hấp là giai đoạn giải phóng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *