Lớp 10

Mới 2023: Đối với vi sinh vật, chất nào dưới đây được xem là nhân tố sinh trưởng?

45 phút Trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Phần 3 Chương 2 – Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật. Cơ chế hoạt động của các hợp chất kim loại nặng để ức chế sự phát triển của vi sinh vật là gì? …

1. Trắc nghiệm

Đầu tiên. Chất nào sau đây được coi là nhân tố sinh trưởng của vi sinh vật?

A. vitamin B. carbohydrate

C. nước D. lipit

2. Chất nào sau đây thường được dùng để khử trùng nước máy, nước bể bơi?

A. Etylen oxit B. Isopropanol

C. Fomanđehit D. Cloramin

3. Làm thế nào để các hợp chất kim loại nặng ức chế sự phát triển của vi sinh vật?

A. Gắn và bất hoạt nhóm SH của protein

B. Nguyên tử có tính oxi hóa mạnh

C. Thay đổi khả năng của lipit qua màng sinh chất

D. Sự oxi hóa các thành phần của tế bào

4. Theo khả năng chịu nhiệt, người ta chia vi sinh vật thành mấy nhóm?

Quảng cáo

A. 2 nhóm B. 3 nhóm

C. 4 nhóm D. 5 nhóm

5. Phần lớn vi sinh vật sống ở người và động vật bậc cao thuộc nhóm nào?

A. Vi sinh vật ưa nhiệt.

B. Vi sinh vật ưa nhiệt.

C. Vi sinh vật ưa nhiệt.

D. Vi sinh vật ưa lạnh.

6. Đa số đại diện của nhóm sinh vật nào thích nghi với môi trường pH thấp (ưa axit)?

A. Vi khuẩn B. Nấm

C. Động vật nguyên sinh D. Tảo

2. Văn xuôi

Đầu tiên. Nêu đặc điểm 4 giai đoạn sinh trưởng của quần thể vi sinh vật nuôi cấy theo mẻ? Giai đoạn nào nên dừng lại để thu được số lượng vi sinh vật tối đa?
Câu 2. Khi vi khuẩn lactic sinh trưởng ở điều kiện thích hợp nhất thì thời gian thế hệ (g) là 100 phút. Nếu một nhóm 15 vi khuẩn axit lactic được nuôi cấy trong điều kiện tối ưu, thì sẽ mất bao lâu để tạo ra thế hệ 960 cá thể cuối cùng?

1. Trắc nghiệm

2. Văn xuôi

Đầu tiên. – Môi trường mẻ là môi trường không bổ sung chất dinh dưỡng mới và không loại bỏ các chất chuyển hóa vật lý.

Quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không phát triển liên tục theo một đường cong gồm 4 pha

+ Giai đoạn trễ (lagphase): Quần thể thích nghi với môi trường, số lượng tế bào trong quần thể chưa tăng lên, cơ chất được tạo thành để cảm ứng phân giải enzim.

+ Pha động (pha logarit): Quần thể tăng trưởng với tốc độ cực đại và không đổi, số lượng tế bào trong quần thể tăng lên rất nhanh do số tế bào sinh ra gấp nhiều lần số tế bào chết đi.

+ Thời kì cân bằng: số lượng tế bào đạt cực đại và không thay đổi theo thời gian vì số tế bào sinh ra bằng số tế bào chết đi.

+ Pha suy vong: Số lượng tế bào trong quần thể giảm dần do số tế bào được tạo ra ít hơn số tế bào bị tiêu diệt, chất dinh dưỡng cạn kiệt dần, chất độc tích tụ ngày càng nhiều.

a nên dừng lại ở trạng thái cân bằng vì số lượng vi sinh vật là cực đại và không đổi theo thời gian vì tỉ lệ tế bào sinh ra bằng số tế bào chết đi.

2. gọi phụ nữ là số lượng tế bào trong quần thể vi sinh vật ban đầu, Nt là số lượng tế bào trong quần thể vi sinh vật sau thời gian t, n là số lần phân chia tế bào sau thời gian t và g là thời gian thế hệ của vi sinh vật đang được xem xét, ta có phương pháp mô phỏng mối quan hệ giữa các yếu tố trên Biểu thức như sau: Nt = số 2tấn/gam = nữ.2KHÔNG

Chúng tôi thấy chủ đề đã cho: WOMANt = 960; nữ = 15;g = 100 phút. Thay dữ liệu này vào biểu thức trên, chúng tôi nhận được: 960 = 15,2tấn/100 = 15,2KHÔNG t = 600 phút n = 6 lần.

Như vậy, nếu 15 khuẩn lạc của vi khuẩn axit lactic được nuôi cấy trong điều kiện tối ưu thì sau 600 phút sẽ tạo ra 960 thế hệ cuối cùng.

Related Posts

Mới 2023: Thuyết minh về một tác phẩm văn học

Làm văn Bài làm văn số 6 (ngắn) Quạt 10: Đề 1. Giới thiệu Truyện truyền kì mạn lục: Ghi lại những tích truyện kì lạ của dân…

Mới 2023: Bảng phân bố tần số và tần suất

Bảng phân bố tần suất và tần suất – Chương 5: Thống kê trả lời và Giải 1 trang 113; bài 2,3,4 trang 114 SGK Đại số 10:…

Mới 2023: Yếu tố ngoại cảnh thể hiện tâm trạng gì của người chinh phụ?

Bố cục Tình trạng cô đơn của Kẻ chinh phục (Mô tả ngắn gọn) Tài liệu 10: Câu thứ hai. Không gian, thời gian, cái động tác đi…

Mới 2023: Giải bài 1,2,3 trang 118 SGK Đại số 10: Biểu đồ

Chương 4 Biểu đồ: trả lời và Giải bài 1,2,3 tr.118 SGK Toán Đại số 10. Bài 1. Mô tả phân bố tần suất của bộ phân loại…

Mới 2023: Trường hợp nào dưới đây minh hoạ cho thế năng?

Xem ngay Bài kiểm tra 45 phút Chương 3 Sinh học lớp 10 Phần 2 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào. Phát biểu…

Mới 2023: Năng lượng tích lũy trong các liên kết hóa học của các chất hữu cơ trong tế bào được gọi là gì?

Mọi giai đoạn của hô hấp tế bào đều giải phóng ATP, nhưng giai đoạn chuỗi vận chuyển điện tử trong hô hấp là giai đoạn giải phóng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *