Lớp 10

Mới 2023: Có khoảng bao nhiêu nguyên tố hóa học cấu thành các cơ thể sống?

Sau đây là Đề kiểm tra 45 phút Sinh học lớp 10 Phần 2 Chương 1 – Hóa học tế bào. Các ký hiệu cho ARN thông tin, ARN vận chuyển và ARN ribôxôm là…

1. Trắc nghiệm

Hãy khoanh tròn câu trả lời đúng

Đầu tiên. Khoảng bao nhiêu nguyên tố hóa học tạo nên các sinh vật sống?

A 25 B 35

Giữa 45 sâu 55

2. Tỷ lệ carbon trong cơ thể con người là khoảng

A 65% B 9,5%

C 18,5% D 1,5%

3. Nguyên tố Fe thuộc công thức cấu tạo nào sau đây?

A. Huyết sắc tố trong hồng cầu của động vật

B. Diệp lục trong lá

C. Lớp hắc tố da

D. Sắc tố của hoa và quả thực vật

4. Các tiểu đơn vị tạo nên AND

Quảng cáo

A. Axit amin B. Polinucleotide

C. Nuclêôtit D. Ribonucleotide

5. Các loại nuclêôtit trong phân tử ADN là:

A. Adenine, urê, thiamine và guanine

B. Uraxin, Thiamine, Adenine, Cytosine và Guanine

C. Guanine, cytokine, timine và adenine

D. Uraxin, timine, xitozin và Adenine

6. Các ký hiệu cho ARN thông tin, ARN vận chuyển và ARN ribôxôm là:

A. tARN, rARN và mARN

B. mARN, tARN và rARN

C. rARN, tARN và mARN

D. mARN, rARN và tARN

2. Văn xuôi

Đầu tiên. Mô tả ngắn gọn cấu trúc hóa học và chức năng của cacbohydrat?

2. Tại sao lòng trắng trứng kết tủa sau khi đun sôi? Tại sao protein cua kết tụ lại với nhau sau khi đun sôi nước?

1. Trắc nghiệm

2. Văn xuôi

Đầu tiên. – cấu tạo hóa học

Carbohydrate thường bao gồm C, H và O.

Công thức chung là Cn[H2O]cơm. đằng kia. Cho dù C có bao nhiêu nguyên tử thì tỉ lệ giữa H và O luôn là 2:1.

– Cấu tạo của monosaccarit: gồm các loại đường có 5 -7 nguyên tử cacbon trong phân tử. Những nhóm quan trọng nhất là nhóm hexa (chứa 6C: glucose, fructose, galactose), nhóm penta (chứa 5C: ribose, deoxyribose) và nhóm trinitrogen (chứa 3C). Các loại đường thuộc họ hexazo có tính khử mạnh.

– Disacarit: Gồm hai phân tử monosacarit liên kết với nhau bằng liên kết glycosid trừ đi một phân tử nước. Gồm các loại đường như sucrose, mantozo và lactoza. Chúng có công thức cấu tạo khác nhau.

– Phân tử polysaccharid: Sau khi loại bỏ phân tử nước, nhiều phân tử monosaccharid liên kết với nhau (phản ứng trùng hợp). Những phân tử này có cấu trúc chuỗi thẳng, phức tạp.

Chức năng của cacbohydrat:

+ Dự trữ năng lượng.

Tham gia vào cấu trúc của tế bào thực vật cellulose.

+ Tham gia cấu tạo vỏ một số tế bào động vật (chitin có nhiều trong vỏ tôm)

2. Trong môi trường nước của tế bào, các protein thường chuyển các phần kỵ nước của chúng vào bên trong và để lộ các phần ưa nước của chúng. Ở nhiệt độ cao, các phân tử chuyển động mất trật tự, làm lộ ra các phần kị nước. Nhưng do bản chất kỵ nước của phân tử, các phần kỵ nước liên kết với nhau ngay lập tức, do đó protein bị vón cục hoặc mảng.

Related Posts

Mới 2023: Thuyết minh về một tác phẩm văn học

Làm văn Bài làm văn số 6 (ngắn) Quạt 10: Đề 1. Giới thiệu Truyện truyền kì mạn lục: Ghi lại những tích truyện kì lạ của dân…

Mới 2023: Bảng phân bố tần số và tần suất

Bảng phân bố tần suất và tần suất – Chương 5: Thống kê trả lời và Giải 1 trang 113; bài 2,3,4 trang 114 SGK Đại số 10:…

Mới 2023: Yếu tố ngoại cảnh thể hiện tâm trạng gì của người chinh phụ?

Bố cục Tình trạng cô đơn của Kẻ chinh phục (Mô tả ngắn gọn) Tài liệu 10: Câu thứ hai. Không gian, thời gian, cái động tác đi…

Mới 2023: Giải bài 1,2,3 trang 118 SGK Đại số 10: Biểu đồ

Chương 4 Biểu đồ: trả lời và Giải bài 1,2,3 tr.118 SGK Toán Đại số 10. Bài 1. Mô tả phân bố tần suất của bộ phân loại…

Mới 2023: Trường hợp nào dưới đây minh hoạ cho thế năng?

Xem ngay Bài kiểm tra 45 phút Chương 3 Sinh học lớp 10 Phần 2 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào. Phát biểu…

Mới 2023: Năng lượng tích lũy trong các liên kết hóa học của các chất hữu cơ trong tế bào được gọi là gì?

Mọi giai đoạn của hô hấp tế bào đều giải phóng ATP, nhưng giai đoạn chuỗi vận chuyển điện tử trong hô hấp là giai đoạn giải phóng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *