Lớp 10

Mới 2023: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Hệ thống tam giác và tam giác

Câu trả lời và giải pháp Bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 59; Bài 10,11 trang 60 SGK Hình học 10 – Chương 2.

Bài 1. Cho ABC vuông góc với A, góc B = 580 một cạnh = 72 cm. Tính góc C, cạnh b, cạnh c và chiều cao hMỘT

* C = 180° – (∠A + B) = 180° – (90° + 58°)
= 180° – 148° = 32°

* b = AC = BC.sinB = 72.sin58° ≈ 61,06 (cm)
* c = AB = BC.cosB = 72.sin58° ≈ 61,06 (cm)
* c = AB = BC.cosB = 72.cos58° ≈ 38,15 (cm)
* ha =AH = AB.sin58° = 38,15.sin58° ≈ 32,36 (cm)


Bài 2. Cho ∆ABC biết độ dài các cạnh a = 52,1cm; b = 85cm, c = 54cm. Tính các góc A,B,C.

Theo định luật côsin a2 = b2 +c2 – 2 TCN. cosA

=> cosA 0,8089 => góc A = 360


Bài 3.Cho ΔABC ∠A = 1200 Cạnh b = 8 cm, cạnh c = 5 cm. Tính cạnh a và các góc ∠B và ∠C của Δ này.

phần thưởng: MỘT2 = 82 + 52 – 2.8.5 Hệ số 1200 = 64 + 25 + 40 = 129

=> a = 129 ≈ 11, 36cm

Chúng ta có thể tính góc B theo định luật cosin

Chúng ta cũng có thể tính góc B bằng định luật sin:


Bài 4 trang 59. Tìm diện tích S của tam giác có độ dài các cạnh là 7, 9 và 12.

Quảng cáo

Sử dụng công thức của Heron:

Ta có 2p = 7 + 9 + 12 => p = 14

p – a = 14 – 7 = 7

p – b = 14 – 9 = 5

p – c = 14 – 12 = 2

≈ 31,3 (đơn vị)


Bài 5. Δ ABC , có góc A = 1200. Tính cạnh BC cho cạnh AC = m và AB = n.

Ta có: BC2 = dòng điện xoay chiều2 + AB2 – 2AB.AC. cos1200

=> TCN2 = mét2 + n2 – 2tr.n (-1/2)

=> TCN2 = mét2 + n2 + mangan


Hình 10 trang 59 Bài 6. Độ dài các cạnh của ΔABC là a = 8cm, b = 10cm, c = 13cm

a) Tam giác có các góc tù không?

b) Tính độ dài trung tuyến MA của ∆ABC.

phần thưởng: a) Xét tổng của a2+ Thứ hai2 -C2 = 82+ mười2 – 132 = -5 < 0

Vậy tam giác này có một góc tù C

b) Áp dụng công thức tính trung tuyến ta tính được AM 10,89cm


Bài 7. Tìm góc lớn nhất đã biết ΔABC:

a) độ dài cạnh a = 3cm, b = 4cm, c = 6cm

b) chiều dài cạnh a = 40 cm, b = 13 cm, c = 37 cm

Ta biết rằng trong một tam giác thì cạnh có cạnh lớn nhất là góc lớn nhất nên ở câu a) góc lớn nhất là góc C và ở câu b) góc lớn nhất là góc A


Bài 8 trang 59. Cho ∠ABC biết cạnh a = 137,5cm;∠B = 830 ;C = 570. Tính góc A, cạnh b, c của tam giác.

phần thưởng: Ta có: A = 1800 – (∠B + C) = 400

Áp dụng định luật sin:


Hình 10 trang 59 Bài 9. Cho hình bình hành ABCD có AB = a, BC = b, BD = m, AC = n. Chứng minh: m2 + n2 = 2(một2 + b2 )

Xét ABC có: BO là trung tuyến


Bài 10 trang 60. Hai tàu P và Q cách nhau 300m, từ P và Q thẳng hàng với chân A của ngọn hải đăng AB trên bờ biển, người ta thấy chiều cao ngọn hải đăng AB góc BPA = 350 Góc BQA = 480

Tính chiều cao của tháp.

trả lời:


Bài 11. Để đo chiều cao chùa Chăm Por Klong Garai ở tỉnh Ninh Thuận, người ta lấy hai điểm A và B trên mặt đất, cách AB = 12 cm, thẳng hàng với chân tháp C, rồi đặt hai thước đa giác. Chiều cao đáy của tam giác là h = 1,3 cm. Gọi D là đỉnh tháp, hai điểm AĐầu tiên, loại bỏngười đầu tiênphù hợp với Cngười đầu tiên chiều cao CD thuộc tháp. Người ta đo góc DA1C1 = 490 Góc DB1C1 = 350.

Tính chiều cao CD của tháp.

trả lời:

Vậy chiều cao của tháp là 22,77 m.

Related Posts

Mới 2023: Thuyết minh về một tác phẩm văn học

Làm văn Bài làm văn số 6 (ngắn) Quạt 10: Đề 1. Giới thiệu Truyện truyền kì mạn lục: Ghi lại những tích truyện kì lạ của dân…

Mới 2023: Bảng phân bố tần số và tần suất

Bảng phân bố tần suất và tần suất – Chương 5: Thống kê trả lời và Giải 1 trang 113; bài 2,3,4 trang 114 SGK Đại số 10:…

Mới 2023: Yếu tố ngoại cảnh thể hiện tâm trạng gì của người chinh phụ?

Bố cục Tình trạng cô đơn của Kẻ chinh phục (Mô tả ngắn gọn) Tài liệu 10: Câu thứ hai. Không gian, thời gian, cái động tác đi…

Mới 2023: Giải bài 1,2,3 trang 118 SGK Đại số 10: Biểu đồ

Chương 4 Biểu đồ: trả lời và Giải bài 1,2,3 tr.118 SGK Toán Đại số 10. Bài 1. Mô tả phân bố tần suất của bộ phân loại…

Mới 2023: Trường hợp nào dưới đây minh hoạ cho thế năng?

Xem ngay Bài kiểm tra 45 phút Chương 3 Sinh học lớp 10 Phần 2 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào. Phát biểu…

Mới 2023: Năng lượng tích lũy trong các liên kết hóa học của các chất hữu cơ trong tế bào được gọi là gì?

Mọi giai đoạn của hô hấp tế bào đều giải phóng ATP, nhưng giai đoạn chuỗi vận chuyển điện tử trong hô hấp là giai đoạn giải phóng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *