Lớp 10

Mới 2023: Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 trang 155,156

Lời giải Ôn tập chương 6 Toán Đại số 10: bài 1, 2, 3, 4, tr 155; Bài 5, 6, 7, 8 trang 156;Bài 9,10,11,12,13,14 trang 157 Những điều chính xác nhất.

Đầu tiên. Đưa ra định nghĩa của sina, cosa và giải thích tại sao chúng ta có
sin(a + k2π) = sin a;kZ
cos(a + k2π) = cosa; kZ

Trên đường tròn tam giác nằm trong mặt phẳng Oxy lấy điểm A(1,0) và điểm M(x;y), cung AM = α
* y = sin của cung AM y = sin a
* x = cosin cung AM x = cos a
trong đó cung AM = a +k2π ( k Z )
Vậy sin(a + k2π) = sin a(k Z)
cos(a + k2π) = cos a(kZ)


2. Đưa ra định nghĩa về tan a, cot a và giải thích tại sao chúng ta có
tan (a + kπ) = tan a, k Z
cot (a + kπ) = cot a, k Z


3. tính toán:


4. biểu thức đơn giản hóa


5. Không dùng máy tính bỏ túi hãy tính


6. Nếu bạn không thể sử dụng máy tính, hãy chứng minh điều đó

Quảng cáo

a) sin75° + cos75° = 6/2
b) tan267° + tan93° = 0
c) sin65° + sin55° = 3cos5°
d) cos12° – cos48° = sin18°

a) Vì 75° + 15° = 90° nên sin75° = cos15°
Áp dụng công thức biến đổi tổng sản phẩm, ta có:
sin75° + cos75° = cos15° + cos75°

b) tan267° + tan93°
Vì 267° + 93° = 360° nên 267° = -93° + 360°
Do đó, tan 267° = tan (-93°) = – tan 93°
Vì vậy, tan 267° + tan93° = 0
c) Ta có, 65° + 55° = 120° và 65° – 55° = 10°
Áp dụng công thức quy đổi tổng hiệu suất:

d) cos12° – cos48° = -2.sin 30°. Ác ma (-18°)
= 2.sin30°. sin18° = sin18° (dpcm)


7. chứng minh danh tính


số 8. Chứng minh rằng các biểu thức sau không phụ thuộc vào x.

Trả lời:


9. sin là 47π/6:

Đáp án đúng :D.


mười. Giả sử cosα = -√5/3 và π < α < 3π/2 . Giá trị của tanα là

chọn câu trả lời loại bỏ


11. Cho a = 5π/6. Biểu thức cos3a + 2cos(π – 3a)sin² (π/4 – 1,5a) có giá trị là:

Câu trả lời chính xác:


thứ mười hai. Biểu thức A đánh giá là:

Câu trả lời đúng: đơn giản


Bài tập 13.

Câu trả lời chính xác:


Bài tập số 14

Câu trả lời đúng: nhận

Related Posts

Mới 2023: Thuyết minh về một tác phẩm văn học

Làm văn Bài làm văn số 6 (ngắn) Quạt 10: Đề 1. Giới thiệu Truyện truyền kì mạn lục: Ghi lại những tích truyện kì lạ của dân…

Mới 2023: Bảng phân bố tần số và tần suất

Bảng phân bố tần suất và tần suất – Chương 5: Thống kê trả lời và Giải 1 trang 113; bài 2,3,4 trang 114 SGK Đại số 10:…

Mới 2023: Yếu tố ngoại cảnh thể hiện tâm trạng gì của người chinh phụ?

Bố cục Tình trạng cô đơn của Kẻ chinh phục (Mô tả ngắn gọn) Tài liệu 10: Câu thứ hai. Không gian, thời gian, cái động tác đi…

Mới 2023: Giải bài 1,2,3 trang 118 SGK Đại số 10: Biểu đồ

Chương 4 Biểu đồ: trả lời và Giải bài 1,2,3 tr.118 SGK Toán Đại số 10. Bài 1. Mô tả phân bố tần suất của bộ phân loại…

Mới 2023: Trường hợp nào dưới đây minh hoạ cho thế năng?

Xem ngay Bài kiểm tra 45 phút Chương 3 Sinh học lớp 10 Phần 2 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào. Phát biểu…

Mới 2023: Năng lượng tích lũy trong các liên kết hóa học của các chất hữu cơ trong tế bào được gọi là gì?

Mọi giai đoạn của hô hấp tế bào đều giải phóng ATP, nhưng giai đoạn chuỗi vận chuyển điện tử trong hô hấp là giai đoạn giải phóng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *